30. neděle v mezidobí 29. října 2023

 1. Dnes je 30. neděle v mezidobí .
 2. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • Ve středu 1.11.  slavnost Všech svatých,
  • ve čtvrtek 2.11.  vzpomínku na všechny věrné zemřelé. Je to sou­časně první čtvrtek v měsíci, proto se se Společenstvím Velekně­žského Ježíšova Srdce budeme po mši svaté v 8 hodin modlit za posvěcení kněží a za nová povolání ke službě v církvi.
  • V pátek 3.11. oslavíme vzpomínku na všechny zemřelé serafínského řádu. Je to také první pátek v měsíci, proto po ranní mši svaté bude výstav Nejsvětější svátosti a pobožnost k Srdci Ježíšovu.
  • V sobotu 4.11. si připomeneme památku svatého Karla Boromejského, biskupa. Po ranní mši svaté bude pobožnost první soboty v měsíci, tedy rů­ženec s patnáctiminutovým rozjímáním o růžencovém tajemství.
 1. Příští neděle bude 31. v mezidobí.  V tento den Vás zveme na Městský hřbitov, kde se v 15 hodin budeme modlit Dušičkovou pobožnost.
 2. Připomínáme, že o slavnosti Všech svatých a v den vzpomínky na všechny věrné zemřelé (tzv. dušičky), může každý věřící při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné duším v očistci.  Kromě tří obvyklých podmínek (stav milosti posvěcující, svátostné přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) je ještě podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela „Věřím“ a „Otče náš“.  Podobně i ve dnech od 1. do 8. listopadu je možno denně získat za splnění těchto podmínek plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam za zemřelé.  Ve dnech 1. a 2. listopadu mše svaté budou v 8 a 17 hodin.