29. neděle v mezidobí 22. října 2023

  1. Dnes je 29. neděle v mezidobí a je vyhlášena jako den modliteb za misie. Sbírka je určena na podporu misijního fondu. Pán Bůh zaplať!
  2. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
    • Ve středu 25.10. slavnost výročí posvěcení našeho chrámu,
    • v sobotu 28.10. svátek svatých Šimona a Judy, apoštolů,

 

  1. Příští neděle bude 30. v mezidobí.
  2. Chrámový sbor u Svatého Ducha hledá posily, a to zájemce o sborový zpěv. Zkoušky probíhají jednou týdně, v současné době je to ve čtvrtek večer. Zároveň přivítáme i zájemce o hru v komorním orchestru, především se jedná o hráče na smyč­cové nástroje. Kontakt je uveden na nástěnce i na farním webu.
  3. «Katecheze o třech ženách – vztah mezi chlapcem a dívkou» je hlavní téma adventní duchovní obnovy pro mladé dívky, která se uskuteční v Prachaticích ve dnech 15.-17. prosince. K exercici­ím zvou sestry boromejky a otec Zdeněk Gibiec, Více informací naleznete na plakátu a na webových stránkách.