16. neděle v mezidobí 23. července 2023

 1. Dnes je 16. neděle v mezidobí.
 2. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • v úterý 25.7. svátek svatého Jakuba, apoštola, a tradiční památku svatého Kryštofa, patrona řidičů,
  • ve středu 26.7. památku svatých Jáchyma a Anny, Ježíšových prarodičů a rodičů Panny Marie,
  • ve čtvrtek 27.7. památku svatého Gorazda a druhů: Klimenta, Nauma, Angelara a Sávy, žáků sv. Cyrila a Metoděje;
  • v sobotu 29.7. památku svatých Marty, Marie a Lazara.`
  • Příští neděle bude 17. v mezidobí.

 

 1. V souvislostí se dnem svatého Kryštofa, patrona řidičů, se budou v neděli 30. července žehnat auta, motorky a jiné jízdní prostředky. Obřad proběhne po mši svaté v 9:30 v minoritské zahradě, proto si tam můžete zaparkovat svá auta již přede mší.
 2. Ve středu 2. srpna Vás zveme na františkánskou slavnost Panny Marie Andělské a pouť Porciunkule s možností získání plnomocných odpustků. V tento den mše budou v 7:00, 8:00, 9:30 a 17:00 hodin.
 3. Všem farníkům i návštěvníkům našeho kostela přejeme požehnané prázdniny a odpočinek.