1. neděle velikonoční 31. března 2024 – Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

  1. Dnes, o neděli Zmrtvýchvstání Páně, dovršujeme svaté triduum a vstupujeme do slavení Velikonoc. Dnes a zítra, na Velikonoční pondělí, se mše svaté slouží podle nedělního pořádku.
  2. Už od Velkého pátku se modlíme novénu před svátkem Božího milosrdenství. Krátké rozjímání s korunkou probíhá denně ráno po mši svaté v 8 hodin. V tomto týdnu proto nebudou jiné pobožnost:i tedy antonínská, prvního čtvrtku, pátku a soboty.
  3. Za týden oslavíme 2. neděli velikonoční, kterou končí Velikon­oční oktáv. Zároveň je to svátek Božího milosrdenství, proto se po mši svaté v 8 hodin ještě naposledy pomodlíme korunku.
  4. Děkujeme všem, kteří po celý půst podporovali farní přípravy na Velikonoce: tedy všem společenstvím za doprovod k pobož­nostem křížové cesty, ministrantům, varhaníkům, schole, chrá­movému sboru a sboru Anchor, panu fotografovi a starostlivým mužům a ženám, pečujícím o kostelní prádlo, o úklid kostela a květiny. Dekujeme také za velikonoční výzdobu, postavení Getsemanské zahrady a hrobu Pána Ježíše. Pán Bůh zaplať!
  5. Kdo byste si chtěli odnést domů svěcenou vodu, můžete si ji nabrat během celého týdne u křtitelnice do donesené láhve.
  6. Všem Vám, farníkům, přátelům a dobrodincům, přejeme hodně milostí milosrdného Pána. Kéž nás slavení Zmrtvýchvstání Kris­tova obnoví a přivede k pramenům víry i duchovního života.