Rozjímání k adoraci Služebníků Velekněžského Srdce Ježíšova (SJVS)

Rozjímání k adoraci na ČERVENEC 2023

Drazí Služebníci – eucharistická srdce!
Kéž naše srdce hoří ohněm lásky Ducha Svatého, kterého jsme všichni přijali! Mnoho hluboké a diskrétní radosti, s. Kateřina

 

 • Eucharistický Ježíši! – Chválíme a velebíme tvou dobrotu a lásku, s kterou opět přicházíš mezi nás! – Jsi mezi námi Láskou, která nás proměňuje, naplňuje a posvěcuje! – Vítej v nás a mezi námi, štěstí našeho života! – Spolu s kněžími se ti odevzdáváme a vzdáváme ti svou chválu a dík!
  (5 min. ticha podle situace)

   

 • Drahý Ježíši! – Naše Lásko nejvyšší! – Děkujeme ti za tvé krásné Srdce, které je zde, mezi námi. – Jsi Bohem, který přichází zachránit každého člověka. – Dnes se ti klaníme za všechna srdce, která zde nemohla přijít, za všechny nepřítomné farníky i služebníky. – Denně ponořuj do lásky svého Srdce nás i všechny naše kněze!
  (5 min. ticha)

   

 • Nejmilejší Ježíši! – Jsi Láska bez hranic: věčná, nekonečná! – Jak krásný, jsi, Pane náš, nejkrásnější ze všech lidských synů, úcta a půvab se rozlévá po tvém Srdci. – Děkujeme ti za to, že tě můžeme vidět očima svého srdce. – Prosíme, otevři nám i našim biskupům, kněžím i jáhnům vnitřní zrak dokořán: dej, abychom viděli a vnímali tvůj příchod mezi nás!
  (5 min. ticha)

   

 • Nekonečný Bože! – Tvé Srdce je plné milosrdenství a věčného otcovství ke každému z nás. – Jsi Bůh, který se sklání ke každému člověku jako Otec milosrdenství! – Prosíme nyní, skloň se k nám i našim kněžím a naplň naše srdce svou něhou a svatostí. – Dnes tě prosíme, abys nám daroval svou nekonečnou dobrotu, když sloužíme svým bližním.
  (5 min. ticha)

   

 • Pane náš! – si Trojjediný, a zároveň jeden. – Máš soucit s každým z nás, necháváš nás dorůstat do pochopení tvé moudrosti, tvých úradků. – Lásko věčná, daruj nám trpělivost a milost postupného vrůstání do tvého božství. – Stále více proměňuj srdce naše i kněžská v tiché a pokorné Srdce své!
  (5 min. ticha)

   

 • Trojjediné Srdce! – Chceme a učíme se tě nadevšechno milovat, odevzdávat se do hlubin tvé lásky, tvého božství. – Toužíš se oslavit na každém lidském srdci: srdci kněze i laika, na srdci mém… – Dej nám milost přistupovat k tobě s pokorou Božích dětí, milost stále více vnímat, že ty jsi Král a my jsme tvé královské děti.
  (5 min. ticha)

   

 • Dotkni se nás, Lásko věčná! – Daruj nám svůj pokoj! – Tvůj dotek je dotek lásky, svatosti a plné radosti pro každého z nás! – Pane, naplň srdce nás i našich kněží radostnou nadějí, že vše držíš ve svých rukou ty sám, že ve všem se na tebe nejen můžeme, ale máme spolehnout. – Děkujeme ti za tvé Srdce, ve kterém můžeme žít skryti skrytý život lásky!
  (5 min. ticha)

   

 • Věčné Požehnání! – Jsi žehnající Láska, která nám darovala svého Svatého Ducha. – Hledíme na tebe a v pohledu na tebe jsme šťastni: jsi věčnost každého z nás. – Toužíme po tvém požehnání pro nás zde přítomné, pro všechny kněze i pro ty, které nosíme ve svých srdcích. – Ty sám buď naší radostí a láskou!
Asi 20 min. před koncem se pomodlete společně litanii (příp. jinou krátkou modlitbu) na s. 39 (Modlitby: Služebníci Ježíšova Velekněžského Srdce);
nebo
na s. 10 (Prosby k Pánu žně PDF), následuje zvolání:

 

Kriste Veleknězi – Srdce Velekněžské, procházíme tebou k Otci,
do jeho Srdce roztrženého a do Srdce Ducha Svatého rozdrceného!
Prosíme za odpuštění a slibujeme ti plnost lásky, kterou jen ty v nás dokážeš žít! Amen.

 

(Na závěr se, prosím, pomodlete „Úkon odevzdání Služebníka“.)