Titulní foto
Neděle 29.3.2020

Aktuality

Ohlášky 5. neděle postní 29. března 2020

  • Dnes slavíme 5. neděli postní.
  • 26. března byla podepsána smlouva o namontování nového osvětlení v našem kostele. Toto dílo bude stát 230 tisíc Kč. Pokud přispějete na další opravy kostela Sv. Ducha budeme vám velmi vděčni.
  • Příští neděli je Květná Neděle.

Možnost soukromé modlitby v kostele

Kostel sv. Vojtěcha je otevřený k soukromé modlitbě vdobě od 8 do 10 hodin a od 15 do 18 hodin. Prosím o zachování všech hygienických nařízení a doporučení (rouška, odstup, bez fyzického kontaktu). V uvedených dobách bude v kostele povětšinou přítomen kněz. Každý pátek od 16 do 18 hodin bude otevřen také kostel sv. Ducha.

Nabízíme pomoc osamělým během karantény

Naši farníci nabízejí pomoc osamělým seniorům, kteří nemají nikoho, kdo by jim došel na nákup, pro léky nebo si potřebují popovídat.

Můžete nás kontaktoval na tel. čísle 603 852 438

Jak slavit mši v domácím prostředí

Po dobu trvání vládních opatření jsou do odvolání zrušeny všechny veřejné bohoslužby. Naši biskupové udělili všem věřícím dispens od nedělní mše svaté. Doporučuje se slavit neděli v rodině. Z námětů, které jsou nabízené jako pomoc, můžeme zmínit:

Neděli lze slavit také prostřednictvím televize či rádia. Přijde mi, že i když je slavení v rodině náročnější (nejsem jenom pasivní divák), je takto prožitá neděle hodnotnější. Třeba se tato doba má stát časem nového přístupu a chápání neděle. O to více, že takto budeme prožívat i vrchol celého liturgického roku – Velikonoce.

Ohlášky 4. neděle postní 22. března 2020

  • Dnes je 4. neděle postní.
  • Ve středu - 25. března – oslavíme Slavnost Zvěstování Páně. Je to doporučený svátek.
  • Prožíváme druhý týden nouzového stavu kvůli pandemii korona viru. Chceme všechny farníky povzbudit ke každodenní modlitbě o záchranu každého z nás, našich rodin, naší vlasti a celého světa. Povzbuzujeme vás také ke sledovaní nedělní mše svaté v televizi a v rádiu. Modlíme se za vás. Pokoj a dobro. Otcové minorité.
  • Příští neděli je 5. neděle postní.

ZRUŠENÍ VEŘEJNÝCH BOHOSLUŽEB

Na základě rozhodnutí české vlády jsou od 13. března 2020 až do odvolání zavřeny kostely včetně kostela Svatého Ducha. Přijaté úmysly budou slouženy podle toho jak jsou přijaté, bohužel bez účasti lidu. V důsledku této situace se nebude ani zpovídat až do zrušení nouzového stavu. Farář Stanislaw Stec.

Výuka náboženství se dočasně ruší

Dle rozhodnutí biskupa naší diecéze Františka se po dobu trvání nouzového stavu v souvislosti s šířící se pandemií koronaviru ruší také výuka náboženství ve všech prostorách Římskokatolické církve na území ostravsko-opavské diecéze.

Toto nařízení platí také pro děti, které navštěvují náboženství v naší farnosti a to až do odvolání. Věříme, že tato mimořádná situace brzy pomine a všichni se zase sejdeme. Mysleme nyní na sebe v modlitbách.

Texty pro společnou modlitbu s dětmi a další důležité informace můžete najít na stránkách ostravsko-opavské diecéze.

Bohoslužby

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30
Pondělí  - 8:00
Úterý - pátek - 8:00 a 17:00
Sobota  - 8:00

MARIANUM
Neděle - 11:00
Pondělí, středa, pátek a sobota - 18:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00
Úterý - pátek po mši svaté, která začíná v 17:00

Májové pobožnosti v Marianu
Před každou  mší, začátek v 17:20

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k Božímu milosrdenství
1. neděle v měsíci v 15:00

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši svaté, která začíná v 8:00

Fatimská pobožnost

Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

V případě, že 13. den měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, dle ohlášek.

Korunka k Božímu milosrdenstí
Od pondělka do pátku po  ranní mši svaté.

Společná modlitba růžence
Každou neděli v 9 hodin.

Komunita

o. Stanislav Stec – kvardián, farář
o. Hyacint Skupień
o. Karel Koblížek

 
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185