Titulní foto
Středa 30.9.2020

Aktuality

Ohlášky 26. neděle v mezidobí 27. září 2020

 • Dnes slavíme 26. neděli v mezidobí.
 • V sobotu 3. října po mši svaté v 8 hodin ráno vás zveme na františkánskou pobožnost Tranzitus, při které si připomeneme přechod našeho serafínského Otce z tohoto světa do nebe.
 • V neděli 4. října slavíme slavnost sv. Františka z Assisi, jáhna, zakladatele tří řádů. V tento den je možné v našem kostele získat plnomocné odpustky. Kromě tří obvyklých podmínek, kterými jsou stav milosti posvěcující, sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce, je třeba se pomodlit při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.
 • V měsíci říjnu se budou každý den různá farní společenství a skupiny modlit v kostele sv. Vojtěcha růženec. Růžencová pobožnost začíná vždy v 17.15.

V tomto týdnu oslavíme:

 • V pondělí 28. září slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa.
 • V úterý 29. září svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů.
 • Ve středu 30. září památku sv. Jeronýma, kněze a učitele církve.
 • Ve čtvrtek 1. října památku sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve.
 • Ve středu 2. října památku svatých andělů strážných.
 • Příští neděli bude 27. neděle v mezidobí. V našem kostele budeme slavit slavnost sv. Františka z Assisi.

Víkend pro ženy

Centrum pro rodinu a sociální péči z.s. pobočka Opava

pořádá

VÍKEND PRO ŽENY

Kdy: 9. – 11. října 2020

Kde: poutní dům na Cvilíně u Krnova

Příjezd: pátek 9.10. od 17.00, v 18.00 večeře

Ukončení: neděle 11. 10. ve 13.00 oběd

Cena: 900,- Kč

Organizace: Gita Vyleťalová, Jana Dostálová

Program:

 • Gita Vyleťalová: žena z Bible - Támar
 • P. Leslaw Mazurwski: Duchovní dary
 • Gita Vyleťalová: Biblické židovské tance
 • Výtvarná dílna
 • Vzájemné sdílení i možnost být v tichu, adorace, svátost smíření, mše svatá.

Přihlášky: jdostalova@prorodiny.cz, 731 625 617

Seminář pro manželské páry

Centrum pro rodinu a sociální péči z.s. pobočka Opava

zve manželské páry na dopolední seminář

KDYŽ SE DO MANŽELSTVÍ VKRÁDÁ STRES

Kdy: sobota 17. října 2020

Kde: Opava, minoritský klášter, Masarykova 39

Začátek: 9.00

Konec: 12.30

 

Lektoři: manželé Irena a Petr Smékalovi

Cena: 500,- KČ/pár (občerstvení, lektorné)

 

Přihlášky: jdostalova@prorodiny.cz, 731 625 617

Ohlášky 25. neděle v mezidobí 20. září 2020

 • Dnes slavíme 25. neděli v mezidobí.
 • Kvůli provinční kapitule České Provincie Minoritů nebudou slouženy mše svaté v našem kostele ve dnech od pondělí 21. do čtvrtku 24. září, včetně ranní mše svaté v 8 hodin. Ve čtvrtek 24. září v 17 hodin bude sloužena mše svatá otcem Pavlem Dokládalem, ředitelem Světového Apoštolátu Fatimy v České Republice. Společné modlitby začnou již v 16 hodin.
 • Minulou neděli bylo na opravy kostela vybráno 20.700 Kč. Za tyto dary srdečně děkujeme.
 • Letos byly opraveny poslední vnější pilíře kostela a střecha nad zimní kaplí. Momentálně se blíží ke konci oprava předsíně kostela. Všechny tyto opravy stály 750.500 Kč. Za finanční dary děkujeme a prosíme o další podporu.

V tomto týdnu oslavíme:

 • V pondělí 21. září svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.
 • Ve středu 23. září památku sv. Pia z Pietrelciny, kněze.
 • Příští neděli bude 26. neděle v mezidobí.

Bohoslužby

 

Bohoslužby od září do června

KOSTEL SVATÉHO DUCHA

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30

Pondělí - 8:00

Úterý - pátek - 8:00 a 17:00

Sobota - 8:00

MARIANUM

Neděle - 11:00

Pondělí, středa, pátek, sobota  - 18:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00
Úterý - pátek po mši svaté, která začíná v 17:00

Májové pobožnosti v Marianu
Před každou  mší, začátek v 17:20

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši svaté, která začíná v 8:00

Fatimská pobožnost

Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

V případě, že 13. den měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, dle ohlášek.

Korunka k Božímu milosrdenstí
Od pondělka do pátku po  ranní mši svaté.

Společná modlitba růžence
Každou neděli v 9 hodin.

Komunita

o. Stanislav Stec – kvardián, farář
o. Hyacint Skupień
o. Karel Koblížek

 
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185