Titulní foto
Pátek 5.6.2020

Aktuality

Slavnost Seslání Ducha svatého 31. května

 • Dnes slavíme Slavnost Seslání Ducha svatého. Každý, kdo dnes navštíví náš kostel, přijme Tělo Páně a pomodlí se „Otče náš“,„Věřím v Boha“ a na úmysl svatého otce, může získat plnomocné odpustky.
 • Děkujeme všem, kteří jste přispěli na diecézní charitu.
 • Letos se kvůli pandemii koronaviru neuskuteční farní akce.
 • V sobotu 13. června je svátek sv. Antonína, proto se v červnu bude Fatimská pobožnost konat v pátek 12. června. Společnou modlitbu začneme v 16.15 rozjímáním tajemství sv. růžence, v 17.00 bude mše svatá a po ní průvod se sochou Panny Marie.
 • Milí farníci, díky vaší vstřícnosti se podařilo namontovat nové osvětlení v našem kostele. Toto dílo stálo 230 tisíc Kč. Bylo by dobré letos dokončit opravu dvou zbývajících pilířů vně kostela. Bude to stát cca 500 tisíc Kč. Proto prosíme o další podporu.

V tomto týdnu oslavíme:

 • V pondělí 1. června památku Panny Marie, Matky Církve.
 • Ve středu 3. června památku sv. Karla Lwangy a druhů.
 • Ve čtvrtek 4. května svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze.
 • V pátek 5. června památku sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka.
 • Příští neděli bude slavnost Nejsvětější Trojice.

Patrik M. Rygiel - kněžské svěcení

Ohlášky 7. neděle velikonoční 23. května

 • Dnes slavíme 7. neděli velikonoční. Děkujeme všem, kteří přispěli na pomoc pronásledovaným křesťanům.
 • Minulou neděli bylo vybráno 13.200 Kč na opravy kostela. Za tyto dary srdečně děkujeme.
 • Ve středu 27. května začne firma Philinea z Otic montáž nového osvětlení v kostele.

V tomto týdnu oslavíme:

 • V úterý 26. května - památku sv. Filipa Neriho, kněze.
 • V sobotu 30. května – památku sv. Zdislavy.
 • Příští neděli budeme slavit seslání Ducha Svatého
  • Každý, kdo tohoto dne navštíví náš kostel, přijme Tělo Páně a pomodlí se Otče náš, Věřím v Boha a na úmysl Svatého otce, může získat plnomocné odpustky.
  • Letos se kvůli pandemii koronaviru neuskuteční farní akce v den seslání Ducha Svatého.
  • Sbírka bude určena na Charitu.

Bohoslužby

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30
Pondělí  - 8:00
Úterý - pátek - 8:00 a 17:00
Sobota  - 8:00

MARIANUM
Neděle - 11:00
Pondělí, středa, pátek a sobota - 18:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00
Úterý - pátek po mši svaté, která začíná v 17:00

Májové pobožnosti v Marianu
Před každou  mší, začátek v 17:20

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k Božímu milosrdenství
1. neděle v měsíci v 15:00

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši svaté, která začíná v 8:00

Fatimská pobožnost

Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

V případě, že 13. den měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, dle ohlášek.

Korunka k Božímu milosrdenstí
Od pondělka do pátku po  ranní mši svaté.

Společná modlitba růžence
Každou neděli v 9 hodin.

Komunita

o. Stanislav Stec – kvardián, farář
o. Hyacint Skupień
o. Karel Koblížek

 
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185