Titulní foto
Středa 24.2.2021

Aktuality

AKTUÁLNĚ BĚHEM EPIDEMIE COVID-19

Milí farníci a přátelé, podle usnesení vlády je na mši svaté od 27.12. povolen takový počet účastníků, který v daném kostele nepřekročí 10% kapacity kostela.

Prosíme všechny farníky, aby při návštěvě kostela dbali zvýšených hygienických opatření a zachovávali rozestupy v lavicích alespoň 2 metry.

Možnost zpovědi je 20 minut před každou mší svatou.

Ohlášky 1. neděle postní 21. února 2021

  • Dnes je 1. neděle postní.
  • Protože v pondělí 22. 2. oslavíme svátek Stolce svatého Petra, je dnešní sbírka určena na "Haléř svatého Petra".
  • Jelikož jsme zahájili postní dobu, zveme Vás každý pátek po mši svaté v 17 hodin na pobožnost křížové cesty. Vedou ji farní společenství, která se nahlásila, za což jsme jim moc vděčni.
  • Děkujeme také všem, kteří před týdnem přispěli na opravy kostela. Vybrali jsme částku 13 800 Kč. Pán Bůh zaplať!
  • Již teď Vám můžeme oznámit, že postní duchovní obnovu v naší farnosti plánujeme na dny 19. - 21. 3. Povede ji otec Sebastian Gruca, minorita, rektor poutního kostela Panny Marie Sedmibolestné na Cvilíně u Krnova. Podrobný program bude na nástěnce v předsíni kostela. Upozorňujeme, že kromě řádných mší svatých s přednáškami bude v sobotu 20.3. dodatečná mše svatá v 10 hodin na kterou zveme zvlášť lidi nemocné nebo v pokročilém věku, kteří by chtěli přijmout svátost pomazání nemocných.

Postní duchovní obnova 2021

Postní doba 2021

Ohlášky 6. neděle v mezidobí 14. února 2021

  • Dnes je 6. neděle v mezidobí. Jelikož je to druhá neděle v měsíci , je mešní sbírka určena na opravy kostela.
  • Ve středu 17. února je Popeleční středa, den přísného půstu, jímž začíná postní doba. Na Popeleční středu se zachovává půst zdrženlivosti od masitých pokrmů a zároveň půst újmy. Při každé mši svaté bude udělován popelec.
  • Za týden, 21. února, bude 1. nedělě postní.
  • V pátek, jako v každý pátek postní doby, Vás po večerní mši svaté zveme na pobožnost křížové cesty. Děkujeme všem farním společenstvím, které se nahlásily, že ji připraví a povedou.
  • Tradičně v postní době církev nabízí aktivitu Postní almužna, odkazující ke starobylé postní praxi. Je to příležitost k našemu rozhodnutí měnit sami sebe obětí a pomocí druhým. Vzadu v kostele si můžete vzít a odnést domů kartónové pokladničky, do nichž můžete průběžně vhazovat postem ušetřené peníze. Tyto pokladničky s Postní almužnou sebereme o Velikonocích, aby pak byly použity na dobré úmysly prostřednictvím Charity.

Bohoslužby

 

Bohoslužby od září do června

KOSTEL SVATÉHO DUCHA

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30

Pondělí - 8:00

Úterý - pátek - 8:00 a 17:00

Sobota - 8:00

MARIANUM

Neděle - 11:00

Pondělí, středa, pátek, sobota  - 18:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00
Úterý - pátek po mši svaté, která začíná v 17:00

Májové pobožnosti v Marianu
Před každou  mší, začátek v 17:20

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši svaté, která začíná v 8:00

Fatimská pobožnost

Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

V případě, že 13. den měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, dle ohlášek.

Korunka k Božímu milosrdenstí
Od pondělka do pátku po  ranní mši svaté.

Společná modlitba růžence
Každou neděli v 9 hodin.

Komunita

o. Stanislav Stec – kvardián, farní vikář

o. Zbigniew Byczkowski - farář

o. Hyacint Skupień

o. Patrik Rygiel - farní vikář

 
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185