Titulní foto
Neděle 23.2.2020

Aktuality

Fotogalerie - Světový den zasvěcených osob

24. Světový den zasvěcených osob

Ohlášky 6. neděle v mezidobí 16. února 2020

  • Dnes slavíme 6. neděli v mezidobí.
  • Minulou neděli bylo vybráno na opravy kostela 15.600 Kč. Za tyto dary srdečně děkujeme.
  • Klub svaté Anežky Vás všechny zve na přednášku Mgr. Petra Tesaře na téma: „Řeholní řády na Opavsku“. Přednáška se uskuteční v úterý 18. února v 16:00 v pastoračním středisku minoritského kláštera.
  • Zároveň vás zveme na duchovní obnovu, která se uskuteční 7. března na téma: „Návrat ztraceného syna – bod obratu.“ Povede ji o. Vladimír Ziffer. Z organizačních důvodů bude duchovní obnova v Mariánum.
  • Milí bratři a sestry z opavských farností. Na začátku letošního roku se uskutečnil jubilejní 20. ročník Tříkrálové sbírky, do které se pravidelně zapojují mnozí z Vás, ať již jako koledující dobrovolníci – děti i dospělí – nebo jako štědří dárci. V letošním roce jsme v Opavě vykoledovali částku 828 715 Kč. Na celém Opavsku pak rekordní 2 440 484 Kč. Z peněz, které bude mít opavská Charita z této sbírky k dispozici, plánujeme podpořit naše terénní služby, které pomáhají nemocným a umírajícím v jejich domácím prostředí, dále pak naše chráněné dílny, a také lidi, kteří se ocitnou v krizové situaci. Děkuji Vám za jakýkoli projev podpory a přátelství, kterým podporujete naše společné charitní dílo na Opavsku. Jan Hanuš, ředitel Charity Opava.

V tomto týdnu oslavíme:

  • V sobotu 22. února svátek Stolce svatého Petra, apoštola.
  • Příští neděli bude 7. neděle v mezidobí. Sbírka bude určena na Svatopeterský haléř.

Postní duchovní obnova pro manžele

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. Ostrava, středisko Opava

Postní duchovní obnova pro manžele

Láska a úcta
Manželé Gita a Miloš Vyleťalovi

Kdo je bez viny, ať první hodí kamenem
P. Václav Rylko ze Staré Vsi n/O

Po přednáškách povídání ve skupinkách, odpoledne možnost
svátosti smíření. Na závěr mše svatá v kapli.

Kdy: Sobota 14. března 2020, od 8:45 do 18:00

Kde: Církevní základní škola svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí

Cena: 500,- Kč za pár (oběd, občerstvení, lektorné a nájem)

Přihláškyjdostalova@prorodiny.cz, tel. 731625617

Ministranti za odměnu v Ostravě

Ministranti se scházejí každý pátek. Na schůzkách se učí nové věci ohledně ministrování a víry, občas si také trochu zasportují. Během celého roku probíhá na schůzkách i bodování. Pokud kluci nasbírají dostatek bodů, čas od času je čeká příjemná aktivita, například bowling. Naposledy, bylo to 13.12.2019, se vypravili na lasergames do Ostravy. Tentokrát se o vše postaral zástupce vedoucího Víťa, kterému tímto děkujeme. A že se klukům akce líbila, je snad patrné z fotek. Zveme další chlapce k ministrování. Schůzky máme každý pátek v 16 hodin v hovorně vedle farní kanceláře.

Kurz biblických židovských tanců

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. Ostrava, středisko Opava

zve ženy, které už tančily židovské tance na další pokračování kurzu

BIBLICKÝCH ŽIDOVSKÝCH TANCŮ

Lektorka - Gita Vyleťalová

 

Kdy: 11. 3. 2020 od 19.00 – 21.00

potom 18.3., 25.3., 1.4., 8.4., 15.4., 22.4., 29.4., 6.5. a 13.5.2020

Kde: Církevní základní škola v Opavě - Jaktaři

Cena: 500,- Kč za 10 lekcí

S sebou: Uzavřenou obuv, pohodlnou sukni nebo šaty a dostatek pití

Přihláškyjdostalova@prorodiny.cz, tel. 731625617

Bohoslužby

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30
Pondělí  - 8:00
Úterý - pátek - 8:00 a 17:00
Sobota  - 8:00

MARIANUM
Neděle - 11:00
Pondělí, středa, pátek a sobota - 18:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00
Úterý - pátek po mši svaté, která začíná v 17:00

Májové pobožnosti v Marianu
Před každou  mší, začátek v 17:20

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k Božímu milosrdenství
1. neděle v měsíci v 15:00

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši svaté, která začíná v 8:00

Fatimská pobožnost

Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

V případě, že 13. den měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, dle ohlášek.

Korunka k Božímu milosrdenstí
Od pondělka do pátku po  ranní mši svaté.

Společná modlitba růžence
Každou neděli v 9 hodin.

Komunita

o. Stanislav Stec – kvardián, farář
o. Hyacint Skupień
o. Karel Koblížek

 
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185