Titulní foto
Pátek 30.10.2020

Aktuality

AKTUÁLNĚ BĚHEM EPIDEMIE COVID-19

V souladu s nařízením vlády o omezení počtu osob ve vnitřních prostorách, smí být v kostele přítomno pouze 6 osob, a to včetně kněze. Děkujeme za pochopení. I v této těžké době s Vámi zůstáváme ve spojení v modlitbách.

Ve středu od 14 do 17 hodin je možnost svátosti smíření a tiché adorace.

Pokud by někdo chtěl přijmout svaté přijímání, svátost smíření nebo podat intenci na mši svatou, tak můžu bezprostředně po mši svaté ve farní kanceláři nebo sakristii, případně se může domluvit kdykoli na čísle: 739 086 830.

Ohlášky neděle 25. října 2020 - slavnosti Výročí posvěcení kostela

 • Dnes slavíme slavnost Výročí posvěcení kostela.
 • V naší farnosti srdečně vítáme otce Zbigniewa Byczkovského a otce Patriga Rygiela, kteří zde budou sloužit. Prosíme všechny farníky o modlitbu za Boží požehnání pro ně.

Odpustky pro duše v očistci:

Na Slavnost Všech svatých a v den Vzpomínky na všechny věrné zemřelé po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek ( stav milosti posvěcující, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce ) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.

Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění těchto podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví - li někdo hřbitov a pomodlí se tam za zemřelé.

V tomto týdnu oslavíme:

 • Ve středu 28. října svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů.
 • Příští neděli je Slavnost Všech svatých.


Ohlášky 28. neděle v mezidobí 18. října 2020

 • Dnes slavíme 29. neděli v mezidobí - den modliteb za misie. Dnešní sbírka je určená na podporu misií prostřednictvím Papežských misijních děl. 
  • Přispět můžete přes náš farní účet 19-1841422309/0800. Děkujeme všem, kteří přispěli na tento účel.
 • Minulou neděli bylo na opravy kostela vybráno 19.900,- Kč. Za tyto dary srdečně děkujeme.
 • V souladu s nařízením vlády o omezení počtu osob ve vnitřních prostorách, smí být v kostele přítomno pouze 6 osob a to včetně kněze. Děkujeme za pochopení. I v této těžké době s Vámi zůstáváme ve spojení v modlitbách.
 • Pokud by někdo chtěl přijmout svaté přijímání, svátost smíření nebo podat intenci na mši svatou, kontaktujte nás na čísle: 739 086 830.

V tomto týdnu oslavíme:

 • V úterý 22. října památku sv. Jana Pavla II., papeže.
 • Ve středu 23. října památku sv. Jana Kapistrána, kněze 1. řádu.
 • Příští neděli je slavnost Výročí posvěcení kostela.

Bohoslužby

 

Bohoslužby od září do června

KOSTEL SVATÉHO DUCHA

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30

Pondělí - 8:00

Úterý - pátek - 8:00 a 17:00

Sobota - 8:00

MARIANUM

Neděle - 11:00

Pondělí, středa, pátek, sobota  - 18:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00
Úterý - pátek po mši svaté, která začíná v 17:00

Májové pobožnosti v Marianu
Před každou  mší, začátek v 17:20

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši svaté, která začíná v 8:00

Fatimská pobožnost

Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

V případě, že 13. den měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, dle ohlášek.

Korunka k Božímu milosrdenstí
Od pondělka do pátku po  ranní mši svaté.

Společná modlitba růžence
Každou neděli v 9 hodin.

Komunita

o. Stanislav Stec – kvardián, farář

o. Hyacint Skupień


o. Patrik Rygiel

o. Zbigniew Byczkowski

 
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185