Titulní foto
Pátek 7.5.2021

Aktuality

AKTUÁLNĚ BĚHEM EPIDEMIE COVID-19

Nová opatření Vlády ČR od 26. dubna:

 • Zrušen je zákaz zpěvu a omezení 10% kapacity kostela.
 • Zůstává povinnost užívat respirátory FFP2 nebo NANO roušky, dodržovat rozestupy 2 metry desinfekce rukou.

Všem farníkům, kteří se nemohou účastnit mší svatých, nabízíme možnost svátostí - zpověď, přijímání, pomazání nemocných - po předchozí domluvě na tel. 739 086 830.
Svátosti můžeme poskytnout i u farníků doma. Vždy s dodržením hygienických opatření.

Ohlášky 5. neděle velikonoční 2.května 2021

 • Dnes je 5. neděle velikonoční.
 • Májové pobožnosti v našem kostele budou v pondělí a v sobotu po mši svaté v 8 hodin,  a od úterý do pátku po mši svaté, která začíná v 17 hodin.

V tomto týdnu oslavíme:

 • V pondělí 3.5. svátek svatých Filipa a Jakuba, apoštolů.
 • V úterý 4.5 bude po mši v 8 hodin úterní pobožnost s novénovou modlitbou na přímluvu svatého Antonína Paduánského.
 • Ve čtvrtek 6.5. památku sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka.
 • V pátek 7.5. je první pátek v měsíci, po ranní mši bude výstav Nejsvětější svátosti a litanie k Ježíšovu Srdci.
 • V sobotu 8.5. památku Panny Marie, Prostřednice všech milostí.
 • Za týden bude 6. neděle velikonoční. Jelikož je to druhá neděle  v měsíci, bude sbírka určena na opravy kostela. Jak vidíte, v presbytáři už stojí lešení a probíhá čištění a příprava zdí a klenby k malování.

Dopis provinciála české provincie minoritů o. Piotra Pawlika ke 4. neděli velikonoční

Bratři a sestry,

na tuto velikonoční neděli, nazvanou Neděle Dobrého pastýře, bych rád promluvil ke všem těm, kteří se modlí v našich klášterních kostelích. Prosím věnujte pozornost tomu, abyste se modlili za nová povolání do naší minoritské provincie. Vidím tuto záležitost jako důležitou a naléhavou.

Jsme si vědomi, že v našich klášterech je nás málo. Rádi bychom se chopili služby na mnoha úrovních církevního života v ČR. Bohužel stále nejsou nová povolání. V současné době máme jen dva bohoslovce, kteří se připravují na kněžství a jednoho bratra na formaci jako řeholního bratra.

Vraťme se, prosím, k neustálé modlitbě za povolání v každé z našich farností, v modlitebních společenstvích a především v každé rodině.

Drazí rodiče, modlete se se svými dětmi, aby rozeznali a objevili jejich povolání k manželství, práci a možná i kněžství a řeholnímu životu. Tato modlitba je koneckonců pro jejich blaho, pro dobro církve a lidské společnosti.

Od neděle Dobrého pastýře se začněme modlit v našich minoritských klášterech a kostelích za nová povolání. Ať se vrátí tradice modlitby za povolání v první čtvrtky měsíce (pokud ještě není).

Pokud jde o povolání, je kromě modlitby důležité také rozlišování. Ve farnostech, v modlitebních skupinách a při liturgické službě u oltáře je dobré vytvářet takové prostředí, které pomáhá rozlišovat povolání.

Posledním, ale ne méně důležitým prvkem, je svědectví o krásném kněžském a minoritském životě mezi námi minority. Ujišťujeme vás o našich modlitbách.

 

o. Piotr Pawlik, provinciál

V Brně, 23. dubna 2021

Novéna před svátkem sv. Antonína Paduánského

Ke stažení: Rozjímání a modlitby k novéně sv. Antonína Paduánského

Fatimská pobožnost 13. května ke 104. výročí zjevení

Ohlášky 4. neděle velikonoční 25.dubna 2021

 • Dnes je 4. neděle velikonoční, zvaná Neděle dobrého Pastýře. Církev v tento den prožívá již 58. světový den modliteb za nová kněžská povolání. Pamatujme proto v našich modlitbách na mládež, aby dokázala objevit svou životní cestu a neváhala zasvětit Bohu svůj život. Dnešní sbírka je určena na formační fond pro bohoslovce z české provincie bratři minoritů.
 • V úterý 19.4. bude po mši v 8 hodin úterní pobožnost a novénová modlitba na přímluvu svatého Antonína Paduánského.
 • Ve čtvrtek 29.4. je svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy.
 • V  sobotu 1.5. oslavíme památku sv. Josefa, dělníka. Je to první sobota v měsíci. Po mši v 8 hodin bude 1. májová pobožnost.
 • Minorité z Krnova nás zvou 1.5. na Cvilín na pouť ke cti sv. Josefa. V 10:30 bude úvodní přednáška o sv. Josefovi, v 11:15 mše a májová pobožnost za ukončení pandemie.
 • Za týden bude 5. neděle velikonoční.

Ohlášky 3. neděle velikonoční 18. dubna 2021

 • Dnes je 3. neděle velikonoční.
 • Minulou neděli jsme na opravy kostela vybrali částku 21.300 Kč a 5 euro. Za to jsme Vám vděčni, Pán Bůh zaplať!
 • Církevní základní škola svaté Ludmily informuje, že zápis do 1. třídy se uskuteční ve čtvrtek 22.4. a v pátek 23.4. vždy od 14 do 18 hodin. Více informací najdete níže a na webu školy.

V tomto týdnu  oslavíme:

 • V úterý 19.4. vás zveme po mši v 8 hodin na úterní pobožnost a novénovou modlitbu na přímluvu svatého Antonína Paduánského.
 • V pátek 23.4. svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka.
 • V sobotu 24.4. památku sv. Fidela ze Sigmaringy, kněze a mučedníka.
 • Za týden bude 3. neděle velikonoční.

Bohoslužby

 

Bohoslužby od září do června

KOSTEL SVATÉHO DUCHA

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30

Pondělí - 8:00

Úterý - pátek - 8:00 a 17:00

Sobota - 8:00

MARIANUM

Neděle - 11:00

Pondělí, středa, pátek, sobota  - 18:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00
Úterý - pátek po mši svaté, která začíná v 17:00

Májové pobožnosti v Marianu
Před každou  mší, začátek v 17:20

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši svaté, která začíná v 8:00

Fatimská pobožnost

Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

V případě, že 13. den měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, dle ohlášek.

Korunka k Božímu milosrdenství
Od pondělka do pátku po  ranní mši svaté.

Společná modlitba růžence
Každou neděli v 9 hodin.

Komunita

o. Stanislav Stec – kvardián, farní vikář

o. Zbigniew Byczkowski - farní administrátor

o. Hyacint Skupień

o. Patrik Rygiel - farní vikář

 
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185