Titulní foto
Pátek 30.9.2022

Aktuality

Ohlášky 26. neděle v mezidobí 25. září 2022

 • Dnes je 26. neděle v mezidobí.
 • Ve čtvrtek 29. září při mši svaté v 17 hodin zahájíme akademický školní rok a každodotýdenní setkávání mládežnického společenství «EFFATHA» - společenství modlitby, diskuse a duchovniho růstu.  Schůzky obvykle probíhají každý čtvrtek v 18:30 a radí uvítáme nové zájemce: středoškoláky a vysokoškoláky i pracující. Po mši svaté jsou studenti i pedagogové zváni na malé občerstvení.
 • V pondělí 3. října v 18:30 hodin budeme slavit TRANSITUS, tedy slavnou památku blaženého přechodu svatého Františka z tohoto světa do věčnosti.  Samotnou slavnost Serafinského Františka z Assisi oslavíme v úterý 4. října ranní mší v 8 hodin a slavnostní večerní mší v 17 hodin.  K této oslavě jste všichni srdečně zváni.

V tomto týdnu  oslavíme:

 • V úterý 27.9. památku svatého Vincence z Paula, kněze,
 • ve středu 28.9. slavnost svatého Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa,
 • ve čtvrtek 29.9. svátek svatých Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů,
 • v pátek 30.9.památku svatého Jeronýma, kněze a učitele církve.
 • V sobotu 1.10. oslavíme památku svaté Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve. Je to současně první sobota v měsíci, proto se po ranní mši svaté budeme společně modlit růženec s patnácti­minutovým rozjímáním o růžencovém tajemství, jak si to Panna Maria přála ve Fatimě.
 • Za týden bude 27. neděle v mezidobí.

Pobožnosti prvních sobot

«ZDE JSEM» modlitby za nová kněžská a řeholní povolání SVSJ, první čtvrtky

Modlitby můžete stáhnout tady

Fatimská pobožnost

Fotografie z oslavy pana Zábranského ve farnosti Sv. Ducha z 18. září 2022

Ohlášky 25. neděle v mezidobí 18. září 2022

 • Dnes je 25. neděle v mezidobí. Dnešní sbírka je určena na podporu církevních škol.
 • Minulou neděli jsme na opravy kostela vybrali celkem 17.900 Kč. Pán Bůh zaplať!
 • Kvůli provinční kapitule České provincie Minoritů nebudou v našem kostele slouženy večerní mše svaté v 17 hodin ve dnech od pondělí 19. do čtvrtku 22. září, včetně adorace ve středu.
 • Zveme do náboženství další žáky základní školy. Také dospělí, kteří mají touhu přijmout svátost křtu nebo další svátosti, nechť se přijdou domluvit do sakristie nebo farní kanceláře. Pokud někdo myslí i na svátost manželství, a nemá ještě absolvovaný kurz, může se zapojit do standardní přípravy na manželství (informace v Centru pro rodinu) nebo k distanční přípravě (kontakt je uveden na plakátech i na farní webové stránce).
 • Ve čtvrtek 29. září při mši svaté v 17 hodin zahájí své každotýdenní setkávání «EFFATHA» - mládežnické společenství modlitby, diskuse a duchovního růstu. Rádi uvítáme nové kamarády: středoškoláky a vysokoškoláky i ty, kdo se mladí duchem cítí, včetně pracujících.

V tomto týdnu oslavíme:

 • V úterý 20.9. – památku sv. Ondřeje Kim Tae-gŏna, kněze, Pavla Chŏng Ha-sanga a druhů, mučedníků;
 • Ve středu 21.9. – svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty;
 • V pátek 23.9. – památku sv. Pia z Pietrelciny, kněze;
 • Za týden bude 26. neděle v mezidobí.

 

Bohoslužby

 

Bohoslužby

KOSTEL SVATÉHO DUCHA

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30

Pondělí - 8:00

Úterý - pátek - 8:00 a 17:00

Sobota - 8:00

MARIANUM

Neděle - 11:00

Pondělí, středa, pátek, sobota  - 18:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00
Úterý - pátek po mši svaté, která začíná v 17:00

Májové pobožnosti v Marianu
Před každou  mší, začátek v 17:20

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši svaté, která začíná v 8:00

Fatimská pobožnost

Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

V případě, že 13. den měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, dle ohlášek.

Korunka k Božímu milosrdenství
Od pondělka do pátku po  ranní mši svaté. Noty ke stažení.

Společná modlitba růžence
Každou neděli v 9 hodin.

Komunita

o. Stanislav Stec – kvardián, farní vikář

o. Zbigniew Byczkowski - farní administrátor

o. Hyacint Skupień

 
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185