Titulní foto
Pondělí 30.11.2020

Aktuality

Ohlášky z 1. neděle adventní 29. listopadu 2020

 • Dnes je 1. neděle adventní, a tedy i načátek církevního roku.
 • Jelikož začínáme adventní dobu, při mši svaté v 9:30 jsme požehnali adventní věnce.  Po mši svaté v 8 hodin jsme modlitbou zahájili novénu přes slavností Neposkvrněného početí Panny Marie, tuto novénu se budeme modlit následujících 8 dní vždy po mši svaté v 8 hodin.
 • Příští neděle je 2. adventní a podle kalendáře se připomíná také památka sv. Mikuláše z Myry. Je nám líto, ale  letos se bohužel z důvodu epidemie nemůže konat mikulášská nadílka.
 • Připomínáme, že v našem kostele zpovídáme 20 minut před každou mší svatou. Informujeme také, že podle ajtuálních opatření vlády se mší svatých může účastnit do 20 osob. Pro jistotu Vás prosíme, abyste průběžně sledovali stupeň protiepidemických opatření vlády podle tabulky PES. Vždycky Vám také můžeme posloužit zpovědí a svatým přijímáním mimo mši svatou po předchozí telefonické domluvě. (kontakty viz záložka Kontakt).
 • Biskupové ČBK ve svém adventním dopise vyzývají všechny věřící ke společné modlitbě růžence každy večer ve 20 hodin. Také nám nabízejí, abychom se připojili k dobrovolnému, vědomému a citelnému půstu za ukončení pandemie, (k němuž je dobré přidat také almužnu na libovolný dobrý účel). Připojme se k tomuto půstu po první tři středy v prosinci - 2., 9. a 16.12. Celý obsah dopisu biskupů najdete níže.

V tomto týdnu oslavíme:

 • V pondělí 30.11. - svátek sv. Ondřeje, apoštola.
 • Ve čtvrtek 3.12. - památku sv. Františka Xaverského, kněze.
 • V pátek - 1. pátek v měsíci.
 • V sobotu - 1. sobotu v měsíci.
 • Příští neděle bude 2. adventní.

Adventní výzva biskupů

Drazí bratři a sestry,

všichni cítíme, jak silně pandemie koronaviru ovlivnila náš život. Mnozí z vás volají po větší aktivitě biskupů pro uvolnění bohoslužeb. S vládou jsme jednali mnohokrát a stížnost na neústavnost omezení bohoslužeb je i u Ústavního soudu. Podali ji senátoři. Vás jsme vyzvali k intenzivním modlitbám za ukončení pandemie, zvláště k modlitbám v rodinách a ke společné modlitbě růžence každý večer ve 20 hodin.

Pohled na ty z vás, kteří onemocněli a prošli těžkou zkouškou, nebo na ty, keří obětavě slouží nemocným nejen jako profesionálové, ale i jako dobrovolníci, nebo na ty, kteří se dostali do ekonomických těžkostí, či vzpomínka na ty, kteří zemřeli, nás vede k zintenzivnění modliteb, k nimž je dobré připojit půst a almužnu. Nabídněme Bohu nejen svůj čas, ale i sami sebe, ochotu zřeknout  se svých požadavků  a hledat Boží vůli a třeba i osobně pomáhat v první linii, zvláště ti, kteří jsou mladí a zdraví.

Brněnský biskup ve své diecézi vyhlásil na čtyři středy dobrovolný, vědomý a citelný půst za ukončení pandemie, k němuž je dobré přidat almužnu na libovolný dobrý účel. To vše nadále ve spojení s modlitbou. Přidejme se k nim v celé naší zemi po první tři středy v prosinci - 2., 9. a 16.12.

Kéž vám mimořádný adventní půst pomůže otevřít srdce Bohu, kterým se necháváme milovat, kterého budeme milovat a kterého necháme skrze sebe milovat lidi kolem nás. Nevíme, jak bude možné slavit Vánoce. Ukažme především svou ochotu přijmout Boha, který k nám o Vánocích přichází jako zachránce v betlémském dítěti. Když k této Lásce skryté v malém Dítěti budeme volat, když se jí zasvětíme, když si doma vystavíme betlém, abychom se betlémskému Dítěti poklonili, zakusíme Boží ochranu na sobě i na svých blízkých. Klanějme se mu, projevujme úctu a vděčnost za sebe i jménem těch, kteří vděčnost neprojevují. Svěřme se jeho ochraně a věřme, že Bůh ukáže své slitování. Nebude se dívat na naše viny a nenechá nás samotné. On je Bůh věrný, i když my věrní nejsme. Betlémské Dítě, uctívané v našem národě taky jako Pražské Jezulátko, zve ke svornosti a lásce. Budeme-li ho milovat, naše láska změní nejen náš život, ale taky přemůže nenávist v mezilidských vztazích. Přichází naše chvíle, abychom se vrátili zpět ke své první Lásce, k Bohu.

Už dnes Vám přejí požehnané Vánoce a skuteřnou radost z příchodu Spasitele i jeho darů

Vaši biskupové

Ohlášky neděle Krista Krále 22. listopadu

 • Dnes je Slavnost Ježíše Krista Krále.
 • Příští neděle je 1. neděle adventní, proto při mši svaté v 9:30 požehnáme adventní věnce. Také v tento den při mši svaté v 8 hodin začneme devítidenní přípravu, novénu, před Slavností Neposkvrněného Početí Panny Marie
 • Informujeme, že podle aktuálních opatření vlády se od pondělí 23. listopadu v našem kostele může mší svatých zúčastnit do 20 osob.
 • Příležitost ke sváté zpovědi je 20 minut před každou mší svatou.
 • V prosinci máme ještě neobsazené mešní úmysly, pokud by měl někdo zájem, může se stavit v sakristii.

V tomto týdnu oslavíme:

 • V úterý 24. listopadu památku sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů, mučedníků
 • V pátek 27. listopadu sv. Františka Antonína Fasaniho, kněze 1. řádu

Plnomocné odpustky po celý měsíc listopad

Apoštolská penitenciárie s osobním pověřením papeže Františka stanovila, že je letos možné získat plnomocné odpustky po celý měsíc listopad.

Podmínkami jsou:

 • Buď návštěva hřbitova, modlitba za zesnulé, modlitba na úmysl Svatého Otce, vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu, svaté přijímání a v okruhu těchto dní svátost smíření.
 • Anebo návštěva kostela nebo kaple, modlitba Otče náš, modlitba Věřím, modlitba na úmysl Svatého Otce, vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu, svaté přijímání a v okruhu těchto dní svátost smíření.
 • Kromě toho senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou získat odpustky na dálku. Stačí, pokud se v modlitbě spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé.
  • Touto modlitbou mohou být např. ranní chvály nebo nešpory z breviáře za zesnulé, růženec, Korunka k Božímu milosrdenství nebo jiné modlitby za zemřelé, které se věřící obvykle modlí, četba úryvku z Evangelia, který je součástí liturgie za zesnulé, nebo vykonání skutku milosrdenství spojeného s obětováním bolestí a útrap vlastního života Bohu.

Bohoslužby

 

Bohoslužby od září do června

KOSTEL SVATÉHO DUCHA

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30

Pondělí - 8:00

Úterý - pátek - 8:00 a 17:00

Sobota - 8:00

MARIANUM

Neděle - 11:00

Pondělí, středa, pátek, sobota  - 18:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00
Úterý - pátek po mši svaté, která začíná v 17:00

Májové pobožnosti v Marianu
Před každou  mší, začátek v 17:20

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši svaté, která začíná v 8:00

Fatimská pobožnost

Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

V případě, že 13. den měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, dle ohlášek.

Korunka k Božímu milosrdenstí
Od pondělka do pátku po  ranní mši svaté.

Společná modlitba růžence
Každou neděli v 9 hodin.

Komunita

o. Stanislav Stec – kvardián, farní vikář

o. Zbigniew Byczkowski - farář

o. Hyacint Skupień

o. Patrik Rygiel - farní vikář

 
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185