Domů

Posted on by

Ohlášky neděle Zmrtvýchvstání 17. 4. 2022

Dnes je slavnost Zmrtvýchvstání Páně, kterou končí svaté tri­duum a začíná Velikonoční oktáv. Dnes a zítra, tedy na Velikonoční pondělí se mše svaté slouží podle nedělního pořádku.Od Velkého pátku v Celý text → ...

Testovací fotogalerie

Oprava presbytáře 2021 Celý text → ...

Ohlášky 19. neděle v mezidobí 8.srpna 2021

Dnes je 19. neděle v mezidobí. Mešní sbírka je dnes určena na další opravy kostela. Za všechny příspěvky jsme Vám moc vděční. Jednota Orel Vás zve na tradiční pouť na Celý text → ...

Slavnost seslání Ducha Svatého

Sobota 22. května – vigílie slavnosti 18.00 – vigilijní mše svatá (Marianum) 19.30 – mše svatá s dodatečným čtením; Adorace nejsvětější svátosti s modlitbou o dary Ducha Svatého a litanií Celý text → ...

7. neděle velikonoční

Ohlášky z 7. neděle velikonoční 16. května Dnes je 7. neděle velikonoční. Před týdnem jsme na opravy kostela vybrali 23 100 Kč. Pán Bůh Vám zaplať!  Dnešní sbírka je biskupstvím Celý text → ...