7. neděle velikonoční – 21. května 2023

 1. Dnes je 7. neděle velikonoční. Mešní sbírka je určena na pomoc pronásledovaným křesťanům. Po mši svaté v 930 zveme zástupce společenství a aktivit v naší farnosti do hovorny na schůzku, kde budeme plánovat další pololetí.
 2. Liturgie následujícího týdne:
  • úterý 16.5. je sedmý den novény ke cti svatého Antonína Paduánského, proto bude po mši svaté v 8 hodin novénová pobožnost, do které zapojíme také děkovné a přímluvné modlitby věřících;
  • ve středu 24.5. – svátek Posvěcení baziliky sv. Františka v Assisi;
  • v pátek 26.5. – památka sv. Filipa Neriho, kněze.
 1. Novénu ke Svatému Duchu se modlíme denně na závěr mší svatých až soboty včetně, májová pobožnost probíhá v pondělí a sobotu po mši svaté ráno a od úterý do pátku po mši večerní.
 2. Za týden oslavíme slavnost Seslání Ducha Svatého. V naší far­nosti je to poutní den a příležitost k získání plnomocných odpu­stků. Slavení začneme již v sobotu večer v 1930 bohoslužbou Svatodušní vigilie.  Bude to mše svatá s dodatečnými čteními, adorací Nejsvětější svátosti s litanií a prosbami o dary Ducha Svatého.  V neděli hlavní poutní mši sv. v 930 bude sloužit otec Jan Emil Biernat, augustinián z Brna.  Odpoledne v 15 hodin plá­nujeme společné zahradní hodování.  Bude nachystán program pro děti, tombola, tradiční vaječina i zmrzlina. Prosíme o dárky do tomboly, které můžete nosit do sakristie, nebo přímo na slavnost.  Do baru můžete přinést koláče, chlebíčky nebo jiné slané pochutiny.  Více zde
 3. Další týden v pátek 2. června v mnohých kostelech České repu­bliky proběhne akce Noc kostelů, jejímž úkolem je ukázat krásu, pestrost a život chrámů a náboženských společností. Po několi­ka letech přerušení plánujeme znovu se zapojit do této akce i my.  Program obsahuje jak duchovní, tak kulturní část a je podrobně uveden na plakátu, na webu i na Facebooku.  Zveme Vás, abyste se každý (podle svých možnosti a zájmů) do jednotlivých bodů zapojili.  Kéž se i náš kostel ukáže jako duchovně živý.
 4. Minulý týden jsme na opravy kostela vybrali 22.400 Kč. Pán Bůh zaplať za vaše příspěvky!
 5. Chrámový sbor u Svatého Ducha hledá posily, a to zájemce o sborový zpěv. Zkoušky sboru jsou jedenkrát týdně, v současné době je to ve středu v 16 hodin. Zároveň přivítáme i zájemce o hru v komorním orchestru, především se jedná o hráče na smyčcové nástroje. Telefonicky kontakt: 734 246 996.
 6. Mládež ve dnech 1.- 4. července zveme na Cvilín, kde proběhne 26. Františkánské setkání mládeže. Letošní téma zní: „Chraň nás od zlého“. Mezi hosty budou otec Tomáš Hoffmann, otec Jan Barborka, manželé Beranovi a kapela Alive. Podrobnější informace naleznete na plakátu a na internetové stránce fsm.minorite.cz .