2023-01-06 Svátek Tří Králů – žehnání vody a křídy