První čtvrtek v měsíci

05Říj2023

Po ranní mši svaté bude modlitba za posvěcení kněží a za nová povolání k službě v církvi - vede Spolčenství Velekněžského Srdce Ježíšova.

From 8 hodin