7. neděle velikonoční

Ohlášky z 7. neděle velikonoční 16. května

 • Dnes je 7. neděle velikonoční. Před týdnem jsme na opravy kostela vybrali 23 100 Kč. Pán Bůh Vám zaplať! 
 • Dnešní sbírka je biskupstvím určena na pomoc pronásledovaným křesťanům. 
 • Od minulého pátku pokračujeme devítidenní přípravou na Slavnost Seslání Ducha Svatého. Příslušné modlitby novény se modlíme na závěr mší svatých. Odkaz na texty novény najdete také na této webové stránce, viz níže.
 • V tomto týdnu oslavíme: 
  • V pondělí 17. 5. památku sv. Paschala z Baylonu, řeholníka
  • V úterý 18. 5. památku sv. Felixe z Cantalice, řeholníka. Tento den bude po mši v 8 hodin úterní pobožnost s novénovou modlitbou na přímluvu svatého Antonína P.
  • Ve čtvrtek 20. 5. památku sv. Bernardina ze Sieny, kněze.
 • Za týden bude Slavnost Seslání Ducha Svatého, což je poutní den našeho kostela i celé farní rodiny. Na tuto slavnost jste všichni zváni.  
  • V sobotu večer začneme v 19:30 bohoslužbou. Svatodušní vigilie bude s dodatečnými čteními a adorací k Nejsvětější svátosti, s litanií a prosbami o dary Ducha Svatého.
  • V Boží hod Svatodušní budou mše svaté v 7:00, 8:00 a slavnostní mše v 9:30, kterou bude sloužit o. Piotr Pawlik, provinciál bratři minoritů v ČR.
  • Po mších Vám u vchodu kostela nabídnou naší farníci malé poutní občerstvení. 
  • V Marianu mše svatá bude jako obvykle v 11 hodin.
 • Májové pobožnosti se konají v pondělí a v sobotu po mši svaté v 8h a od úterý do pátku po mši svaté v 17h.
 • Děkujeme všem, kteří se zapojili do Živého růžence. Rádi přivítáme i další zájemce. Můžete se nahlásit osobně, telefonicky na 739 086 830 nebo na email [email protected].