1. neděle postní 18. února 2024

  1. Prožíváme 1. neděli postní.
  2. V tomto týdnu oslavíme:
    • ve čtvrtek 22.2. svátek Stolce svatého Petra, apoštola,
    • v pátek 23.2. po mši svaté v 17 hodin Vás zveme k pobožnosti Křížové cesty, kterou budou vést členové Živého růžence.

 

  1. Příští neděle bude 2. postní.
  2. V postní době v naší farnosti proběhnou dny duchovní obnovy od 15. do 17. března. Kázání na téma «Půst, modlitba a almužna» přednese otec Mirosław Jesel, redemptorista, farář z Morávky. Už nyní Vás zveme, abyste si naplánovali čas. Podrobný program najdete na nástěnce a na farním webu.
  3. S radostí oznamujeme, že náš minorit­ský bohoslovec bratr Michał Wenski složí v našem kostele dne 16. března své věčné sliby. Jistě si ho mnozí  pamatujete, protože předloni v našem konventu absol­voval pastorační rok, byl uveden do služby akolyty a staral se o otce Hyacinta Skupieně na sklonku jeho života. Svěřujeme do Vašich modliteb jak bratra bohoslovce Michała, tak naši minoritskou provincii, svěřujeme současnou mládež i celé dílo probouzení povolání ke službě v církvi.
  4. Jsme velmi vděčni všem, kteří jste minulou neděli přispěli na opravy kostela: bylo to celkem 14.700 Kč. Pán Bůh zaplať i těm, kdo svůj dar převedli přímo na farní účet.