4. neděle velikonoční

Ohlášky z 4. neděle velikonoční 25.dubna 2021

  • Dnes je 4. neděle velikonoční, zvaná Neděle dobrého Pastýře. Církev v tento den prožívá již 58. světový den modliteb za nová kněžská povolání. Pamatujme proto v našich modlitbách na mládež, aby dokázala objevit svou životní cestu a neváhala zasvětit Bohu svůj život. Dnešní sbírka je určena na formační fond pro bohoslovce z české provincie bratři minoritů.
  • V úterý 19.4. bude po mši v 8 hodin úterní pobožnost a novénová modlitba na přímluvu svatého Antonína Paduánského.
  • Ve čtvrtek 29.4. je svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy.
  • V  sobotu 1.5. oslavíme památku sv. Josefa, dělníka. Je to první sobota v měsíci. Po mši v 8 hodin bude 1. májová pobožnost.
  • Minorité z Krnova nás zvou 1.5. na Cvilín na pouť ke cti sv. Josefa. V 10:30 bude úvodní přednáška o sv. Josefovi, v 11:15 mše a májová pobožnost za ukončení pandemie.