33. neděle v mezidobí 19. listopadu 2023

 1. Dnes je 33. neděle v mezidobí. Mešní sbírka je rozhodnutím České biskupské konference určena na katolické sdělovací prostředky (tištěná média, rádio, TV, internetové portály).
 2. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • v úterý 21.11. památku Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě,
  • ve středu 22.11. památku svaté Cecílie, panny a mučednice, pat­ronky církevní hudby. V tento den srdečně zveme varhaníky, členy farních schol a sborů ke společnému setkání v 18 hodin do pastoračního střediska.
  • V pátek 24.11.  bude památka svatého Ondřeje Dũng-Lạca, kněze, a druhů, mučedníků.
 3. Příští neděle bude 34. neděle v mezidobí, poslední v tomto církevním roce. Je to slavnost Ježíše Krista Krále. Toto nedělí začíná Týden modliteb za mládež.
 4. Minulou neděli jsme na opravy kostela vybrali částku 19.200 Kč. Pán Bůh zaplať Vám, kdo jste přispěli na tento účel.
 5. Slezský německý spolek zve v sobotu 25. listopadu v 15 hodin na vojenskou čtvrť Městského hřbitova, kde proběhne vzpo­mínková pobožnost za oběti válek v minulosti i v současnosti.
 6. Klub svaté Anežky zve na adventní duchovní obnovu, která se uskuteční 9. prosince v Marianu na téma «Krása Dítěte, které nás zachraňuje» Obnovu povede otec Petr Smolek z Ostravy. Bližší informace najdete na plakátcích.