27. neděle v mezidobí 8. října 2023

  1. Dnes je 27. neděle v mezidobí. Mešní sbírka je určena na opravy kostela.  Pán Bůh zaplať za Vaše dary.
  2. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
    • V pátek 13.10. poslední fatimský den, proto Vás zveme v 1615 ke společné modlitbě růžence, pak po mši v 1700 bude ještě mariánský průvod.

 

  1. Příští neděle bude 28. v mezidobí. V opavském kostele sv. Hedvi­ky bude vzpomínka na 30. výročí od posvěcení tohoto kostela a 780 let od úmrtí sv. Hedviky. Celý program je uveden na plakátu.
  2. «Jak porozumět mládeži?» Na toto téma bude v úterý 10. října v 16 hodin v našem pastoračním středisku přednášet otec Jakub Štefík. Na přednášku Vás srdečně zve Klub svaté Anežky. Podrobné informace najdete na plakátcích.
  3. Opavské společenství Sekulárního františkánského řádu Vás srdečně zve v sobotu 14. října v 830 do našeho kostela na setkání s názvem SOBOTA V BLÍZKOSTI IKONY KRÁLOVNY FRANTIŠKÁNSKÉ RODINY. Tato ikona putuje od roku 2005 Evropou a jsou v ní uloženy ostatky svatého Františka, svaté Kláry a svaté Alžběty Uherské. Program obsahuje uvítání ikony, vysvětlení její symboliky, modlitby, přijetí nových členů do komunity terciářů a také promítání filmu televize Noe s názvem «800 let Sekulárního františkánského řádu». Bližší informace najdete na letáku v předsíni kostela.