26. neděle v mezidobí 1. října 2023

 1. Dnes je 26. neděle v mezidobí.
 2. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • v pondělí 2.10. památku svatých Andělů strážných,
  • v úterý 3.10. slavnou památku blaženého přechodu svatého Františka z tohoto světa do věčnosti, zvanou TRANSITUS, kterou zahájíme v 18 hodin, Transitus v PDF
  • ve středu 4.10. oslavíme slavnost Serafinského Františka z Assisi při ranní mši v 8 hodin i večerní mši v 17 hodin – všichni jste k oslavám srdečně zváni,
  • ve čtvrtek 5.10. – je památka sv. Faustiny Kovalské, panny, a sou­časně první čtvrtek v měsíci, proto se po mši svaté v 8 hodin budeme modlit za posvěcení kněží a za nová duchovní povolání,
  •  6.10. je první pátek v měsíci, proto po ranní mši svaté bude adorace Svátosti oltářní a pobožnost s litanií k Srdci Ježíšovu,
  • v sobotu 7.10. je památka Panny Marie Růžencové a současně první sobota v měsíci, proto po mši svaté v 8 hodin Vás zveme k modlitbě růžence s patnáctiminutovým rozjímáním.

 

 1. Příští neděle bude 27. v mezidobí. Mešní sbírka bude určena na opravy kostela. Budeme vám vděční za každý váš dar, zvlášť nyní, když se koná rekonstrukce hlavní lodi.
 2. Farnost Opava-Kateřinky nás v neděli 8. října zve na benefiční koncert pod vedením sbormistra Karla Kostery s průvodním slovem otce Marka Večerka. Vystoupení začne v kostele svaté Kateřiny v 15 hodin a výtěžek bude určen na opravu tamějších varhan.
 3. «Jak porozumět mládeži?» na toto těma bude v úterý 10. října v 16 hodin v našem pastoračním středisku přednášet otec Jakub Štefík. Na přednášku Vás srdečně zve Klub svaté Anežky.  Podrobné informace najdete na plakátcích.
 4. Prosím zručné a obětavé farníky, pokud mohou, aby již nyní začali s tvorbou výrobků, kterými by podpořili plánovaný adventní jarmark. Podrobné informace jsou uvedeny na plakátech.