10. neděle v mezidobí – 11. června 2023

 1. Dnes je 10. neděle v mezidobí. Dnešní sbírka bude určena na opravy našeho kostela.
 2. Liturgie následujícího týdne:
  • v pondělí 12.6. – v naší diecézi oslavíme památku blahoslavené Marie Antoníny Kratochvílové, panny, a druhů mučedníků;
  • v úterý 13.6. – svátek svatého Antonína, proto bude po ranní mši svaté pobožnost, do které zahrneme také děkovné a přímluvné modlitby věřících; odpoledne v 16 hodin národní prezident Světového fatimského apoštolátu otec Pavel Dokládal z Koclířova zahájí mariánskou pobožnost a modlitbu růženec, v 17 hodin bude sloužit mši svatou, po níž bude loretánská litanie a mariánský průvod se sochou Panny Marie.
  • v pátek 16.6. – slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Sestry z Mariana nás zvou do kostela Božského Srdce Páně na poutní mši svatou, která bude probíhat od 18 hodin;
  • v sobotu 17.6. – památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie;
  • pobožnost k Srdci Ježíšovu probíhá od úterý do pátku po mši svaté v 17 hodin;
  • za týden oslavíme 11. neděli v liturgickém mezidobí.

 

 1. Děkujeme všem, kteří se svou přítomností, obětavostí a službou zapojili do oslavy slavnosti Těla a Krve Páně. Pán Bůh zaplať.
 2. Chrámový sbor u Svatého Ducha hledá posily, a to zájemce o sborový zpěv. Zkoušky sboru jsou jednou týdně, v současné do­bě je to ve středu v 16 hodin. Zároveň přivítáme i zájemce o hru v komorním orchestru, především se jedná o hráče na smyčco­vé nástroje.  Kontakt je uveden na nástěnce i na farním webu.
 3. V naší farnosti probíhá sbírka potravin a drogerie pro ukrajins­ké rodiny ubytované v Moravskoslezském kraji. Středa bude poslední den, kdy se ještě mohou od 16 do 17 hodin přinést dary.  Děkujeme za Vaši štědrost!
 4. Charita Opava zve na Sluníčkové odpoledne, které se uskuteční v pátek 16. června od 1430 v areálu ředitelství v Jaktaři. Celý program naleznete na plakátku.
 5. Dne 1. července Fatimský apoštolát pořádá pouť do Koclířova. Zájemci se mohou nahlásit a zaplatit zálohu v sakristii. Podrob­né informace jsou uvedeny na plakátcích a na farním webu.
 6. Zveme mládež, aby se ve dnech 1. až 4. července zúčastnila 26. Františkánského setkání mládeže na Cvilíně. Kdo má zájem, ať se ještě přihlásí.  Podrobné informace jsou uvedeny na plakátu a na stránce fsm.minorite.cz i na Facebooku.