Náboženství

Posted on by
PŘIHLÁŠKA DO NÁBOŽENSTVÍ

Výuka náboženství ve školním roce 2023/2024

Výuka náboženství pro děti základních škol bude v naší farnosti probíhat vždy v pondělí, vyjma prázdnin a svátků. Letos bude zahájena 11. září. Výuka je zajištěna pro děti od druhých tříd až po třídy deváté. V rámci výuky probíhá také příprava na první svaté přijímání.

2. třída (1. rok přípravy na 1. sv. přijímání) 14.30 – 15.15
3. třída (2. rok přípravy na 1. sv. přijímání) 15.20 – 16.05
4. a 5. třída …………………………..…….. 16.15 – 17.00
6. až 9. třída ……………..…………..…….. 17.05 – 17.50

Dítě chodící do první třídy prosím přihlašujte pouze tehdy, pokud je vaše dítě vyspělé a přejete si, aby ke stolu Páně přistoupilo již ve druhé třídě.
Příprava na první svaté přijímání trvá dva roky.
Mohou se nově přihlásit i starší děti, které dosud do náboženství nechodily.
Přihlášku si můžete vyzvednout v sakristii, nebo na webu naší farnosti. Vyplněnou ji prosím vhoďte do farní poštovní schránky.

   Přihláška je tady ke stažení