Domů

Posted on by

3. neděle postní 3. března 2024

 1. Prožíváme 3. neděli postní.
 2. Během týdne Vás zveme na pobožnosti:
  • Každé úterý po ranní mši svaté se koná pobožnost ke cti svaté­ho Antonína Paduánského: pokud si připravíte lístky s osobním poděkováním a prosbami, během mše je posbíráme do košíků a přečteme nahlas při společné modlitbě.
  • Každou středu od 16:30 je výstav Nejsvětější svátosti oltářní a adorace v tichu do 17 hodin.
  • 7. března je první čtvrtek v měsíci, proto se budeme po ranní mši modlit za posvěcení kněží a nová povolání ke službě v církvi (modlitbu animují Služebníci Velekněžského Srdce Ježíšova).
  • Každý pátek v postní době po mši svaté v 17 hodin se modlíme pobožnost křížové cesty: tento týden ji povede komunita Sekulárního františkánského řádu.
 1. Příští neděle bude 4. postní, zvaná Laetare ( Radujte se).
 2. Každou postní neděli je možné se přidat k modlitbě křížové cesty pod širým nebem na různých místech diecéze. Začátek je vždy ve 1430 u prvního zastavení křížové cesty. Dnes se křížová cesta koná v Rudě u Rýmařova. Za týden 10. března bude tato pobožnost na Cvilíně u Krnova za účasti otce biskupa Martina Davida.
 3. Na faře u konkatedrály je ještě možné přihlásit se na sobotní pouť z Opavy do Třebnice, je objednán autobus.

2. neděle postní 25. února 2024

Prožíváme 2. neděli postní. Mešní sbírka je určena na Haléř svatého Petra. V tomto týdnu oslavíme: Pátek 1. 3. je první pátek v měsíci, proto po ranní mši svaté bude pobožnost Celý text →...

1. neděle postní 18. února 2024

Prožíváme 1. neděli postní. V tomto týdnu oslavíme: ve čtvrtek 22.2. svátek Stolce svatého Petra, apoštola, v pátek 23.2. po mši svaté v 17 hodin Vás zveme k pobožnosti Křížové cesty, Celý text →...

Pastýřský list pro neděli před začátkem postní doby 2024

Drazí bratři a sestry, dnes slavíme Světový den nemocných a myslíme na ně ve svých modlitbách. Vám, drazí nemocní, vyprošujeme brzké uzdravení, je-li to Boží vůle. Pokud je vaším údělem Celý text →...

6. neděle v mezidobí 11. února 2024

Prožíváme 6. neděli v mezidobí. Mešní sbírka je určena na opravy kostela. Dnes si současně připomínáme památku Panny Marie Lurdské, tedy světový den nemocných, proto se při mši svaté v 930 Celý text →...

5. neděle v mezidobí 4. února 2024

Prožíváme 5. neděli v mezidobí. V liturgii tohoto týdne oslavíme: v pondělí 5.2. památku svaté Agáty, panny a mučednice, v úterý 6.2. památku svatého Petra Křtitele, Pavla Mikiho a druhů, Celý text →...