6. neděle velikonoční – 14. května 2023

 1. Dnes je 6. neděle velikonoční a současně v české zemi slavíme den matek, proto je zahrnujeme do našich modliteb a přejeme hodně Božího požehnání.  Dnes je mešní sbírka určena na op­ravy kostela.  Jsme Vám velmi vděční za vaše dary na tento účel.
 2. V tomto týdnu budeme prožívat:
  • denně májovou pobožnost, kterou se modlíme v pondělí a sobotu po mši svaté ráno a od úterý do pátku po mši večerní;
  • v pondělí 15.5.  památku svaté Markéty z Cortony, kajícnice 3. řádu svatého Františka z Assisi;
  • v úterý 16.5. svátek svatého Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech. Zároveň je to šestý den novény ke cti svatého Antonína Paduánského, proto bude po mši v 8 hodin novénová pobožnost, do které zapojíme také děkovné a přímluvné modlitby věřících.
  • Ve středu 17.5. oslavíme památku svatého Paschala Baylóna, řeholníka, minority;
  • ve čtvrtek 18.5. slavnost Nanebevstoupení Páně.
  • Od pátku začne novéna k Duchu Svatému, a proto se na závěr mší svatých budeme modlit příslušné modlitby;  v pátek po večerní mši svaté sestra Kateřina Klosová zve členy společen­ství Služebníků Ježíšova Velekněžského Srdce a příznivce na přednášku na téma: «Společně vrůstáme do Boží lásky, do Pánova Srdce» – všichni jste zváni a těšíme se na vás;
  • V sobotu 20.5. si připomeneme památku Bernardina Sienského, kněze.

 

 1. Za týden bude 7. neděle velikonoční. Po mši v 9:30 zveme do hovorny zástupce farních společenství i aktivit na setkání, abychom už naplánovali pastoraci na dobu po prázdninách.
 2. Už za dva týdny oslavíme slavnost Seslání Ducha Svatého. V naší farnosti je to poutní den. Slavení začneme již v sobotu večer v 19:30 bohoslužbou Svatodušní vigilie, bude to mše svatá s dodatečnými čteními, adorací Nejsvětější svátosti s litanií a prosbami o dary Ducha Svatého.  V neděli hlavní poutní mši sv. v 9:30 bude sloužit otec Jan Emil Biernat, augustinián z Brna.  Odpoledne v 15 hodin plánujeme společné zahradní hodování.  Bude nachystán program pro děti, tombola, tradiční vaječina i zmrzlina.  Prosíme o dárky do tomboly, které můžete nosit do sakristie, nebo přímo na slavnost.  Do baru můžete přinést koláče,  chlebíčky nebo jiné slané pochutiny.