Náboženství

Posted on by
PŘIHLÁŠKA DO NÁBOŽENSTVÍ

Výuka náboženství ve školním roce 2022/2023

  Výuka náboženství pro děti základních škol probíhá v naší farnosti vždy v pondělí, vyjma prázdnin a svátků.  Výuka je zajištěna pro děti od druhých tříd až do třídy deváté. V rámci výuky probíhá také příprava na první svaté přijímání.

2. třída        (1. rok přípravy na 1. sv. přijímání)    14.30 – 15.15

3. a 4. třída (2. rok přípravy na 1. sv. přijímání)    15.20 – 16.05

6. až 9. třída …………………..    16.15 – 17.00

  Dítě chodící do první třídy prosím přihlašujte pouze tehdy, pokud je vaše dítě vyspělé a přejete si, aby ke stolu Páně přistoupilo již ve druhé třídě. Příprava na první svaté přijímání trvá dva roky.

  Mohou se nově přihlásit i starší děti, které dosud do náboženství nechodily.

  DĚTI 2. AŽ 4. TŘÍD (příprava na 1. svaté přijímání) PŘIHLASTE NEJPOZDĚJI DO KONCE ŘÍJNA.  STARŠÍ DĚTI MŮŽETE  DO VÝUKY  PŘIHLAŠOVAT I BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU.

  VÝUKA BYLA V LETOŠNÍM ROCE ZAHÁJENA 5. ZÁŘÍ.

  Přihlášku si můžete vyzvednout v sakristii, nebo na webu naší farnosti. Vyplněnou ji prosím odevzdejte v sakristii.

  Přihláška je tady ke stažení

  Případně si ji můžete vyzvednout v sakristii. Vyplněnou ji prosím odevzdejte v sakristii.