Titulní foto
Úterý 4.10.2022

Fotogalerie

Mše Svatá - slavnostní předání kostela svatých Janů

Dne 18. listopadu 2021 odsloužil mši svatou biskup Mons. Martin David. Po jejím ukončení pak proběhl podpis darovací smlouvy kostela sv. Janů, tím formálně přešlo vlastnictví kostela z farnosti Svatého Ducha na spolek Kostel sv. Janů z. s.

Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185