Titulní foto
Pátek 3.12.2021

Fotogalerie

Kněžské svěcení 20. června v Brně a primiční mše svatá 28. června ve farním kostele Narození Panny Marie v Orlové.
Během května 2020 bylo v našem kostele sv. Ducha instalováno nové, elegantní a ekologické osvětlení.
Slavnost Svatého Ducha 9. června na farní zahradě
Autor fotografií - Michal Bujnovský
Autor fotografií - Michal Bujnovský
Výlet o. Stanislava se scholou do Wadovic, rodiště Jana Pavla II
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185