Titulní foto
Neděle 2.10.2022

Fotogalerie

Duchovní obnova probíhala od pátku 25.3. do neděle 27.3.2022. Vedl ji P. Józef Gruba, pallotin, farář z Fulneku.
Při slavení památky sv. Blažeje, biskupa a mučedníka se po mších svatých modlí za záchranu od krčních nemocí.
Dne 18. listopadu 2021 odsloužil mši svatou biskup Mons. Martin David. Po jejím ukončení pak proběhl podpis darovací smlouvy kostela sv. Janů, tím formálně přešlo vlastnictví kostela z farnosti Svatého Ducha na spolek Kostel sv. Janů z. s.
Kněžské svěcení 20. června v Brně a primiční mše svatá 28. června ve farním kostele Narození Panny Marie v Orlové.
Během května 2020 bylo v našem kostele sv. Ducha instalováno nové, elegantní a ekologické osvětlení.
Slavnost Svatého Ducha 9. června na farní zahradě
Autor fotografií - Michal Bujnovský
Autor fotografií - Michal Bujnovský
Výlet o. Stanislava se scholou do Wadovic, rodiště Jana Pavla II
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185