Titulní foto
Pondělí 18.11.2019

Terciáři

Místní bratrské společenství OPAVA, při kostele (farnosti sv. Ducha). Společenství má 16 členů s profesí a 3 postulanty a schází se 2. sobotu v měsíci po mši svaté v 9:00 v prostorách pastoračního centra minoritského kláštera při kostele sv. Ducha v Opavě. (Mše svatá s intencemi za živé a zemřelé členy sekulárního františkánského řádu začíná v 8:00).

Náš cíl je učit se žít Evangelium ve světě. Naše setkání jsou vedena v duchu františkánské spirituality v radosti a v modlitbě. (Snažíme se diskutovat aktuální témata církve a společnosti, dávat prostor názorům a postojům účastníků našich setkání a naplňovat bratrství v duchu sv. Františka z Assisi) Rádi mezi sebou uvítáme všechny, které oslovuje spiritualita sv. Františka, a kteří mají zájem o seznámení s životem františkánských terciářů.

 

Opavské MBS chce být otevřeným společenstvím svobodných, zodpovědných a tolerantních lidí, pěstujících dobré vztahy k Bohu i k lidem, vytvářejíce tak zázemí pro všechny, kteří stojí o stejné hodnoty.

V prosinci 2016 byli zvoleni členové rady na následující 3 léta:

Člen bez funkce: Olga Terezie Stuchlá

Sekretář: Vlasta Bohumila Houžvová

Pokladník: Petra Anežka Marešová

Formátor: Ondřej Antonín Mareš, mares.ondra@email.cz; +420 736 523 608

Zástupce ministra: Robert Maxmilián Klásek, rklasek@seznam.cz; +420 603 852 438

Ministr: Blanka Alžběta Závorková, Blanka.Zavorkova@seznam.cz; +420 731 604 263

Rada se schází zpravidla 2. čtvrtek v měsíci v prostorách pastoračního střediska minoritského kláštera při kostele sv. Ducha v Opavě. Duchovním asistentem je P. Karel Koblížek OFMConv.

Trocha historie aneb s čím se u nás můžete potkat:

V letech 2011 – 2014 jsme v minoritském klášteře v Opavě pořádali setkávání františkánských rodin formou duchovní obnovy s přednáškami pro dospělé a bohatým programem pro děti, včetně hlídaní těch nejmenších. Od roku 2015 pořádáme setkávání na farách na severní Moravě (Blahutovice, Sobotín, Velké Losiny, Velký Újezd) s volně organizovaným společným programem a vzájemným sdílením.

Rok 2016: Den bratrství, setkání s Hanou Brigitou Reichsfeld a Zdenou Nečadovou na Cvilíně, přednáška Otce Stanislawa Jaromi Laudato Si.

Rok 2017: sedmé setkání františkánských rodin v Blahutovicích 24. - 27. 8. 2017, pouť národního společenství na Hostýn, pouť po stezce sv. Františka do Blahutovic, přednáška a beseda s autorkou knihy Krvavé jahody.

Rok 2018: osmé františkánské setkání rodin ve Velkém Újezdě; akce Misijní koláč, charitativní akce Perníky ze střechy na podporu sbírky našeho kostela na opravu střechy, národní pouť na svatý Hostýn; výlet společenství

Ráda bych nám všem popřála, aby byla mezi námi rodinná atmosféra prostoupená Duchem svatým. Budeme rádi, když i na základě těchto několika řádků přivítáme mezi sebe další bratry a sestry, kteří to s námi budou chtít „zkusit“ a hlavně se vydají po stopách našeho otce Františka. Vítaný je každý, kdo se chce u nás porozhlédnout a seznámit se s životem sv. Františka z Assisi a také zažít společenství v jeho duchu.

S františkánským pokoj a dobro

Blanka Alžběta Závorková, ministr MBS SFŘ Opava


Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185