Titulní foto
Pátek 30.9.2022

Svátosti

Informace o udělování svátostí ve farnosti

SVÁTOST KŘTU

Křest dítěte:

  • Podmínkou je, aby rodiče poskytovali dostatečnou záruku, že budou dítě křesťansky vychovávat (alespoň jeden z rodičů musí být pokřtěn).
  • Udělení svátosti křtu u malého dítěte do 6 let je třeba domluvit alespoň měsíc předem. Dítě školního věku se musí zúčastnit pravidelné výuky náboženství.

Křest dospělého:

  • Doba přípravy na křest dospělého trvá asi jeden rok.

SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ

Udělování této svátosti ve farnosti je oznámeno vždy s velkým časovým předstihem. Zájemci se musí přihlásit a zúčastnit potřebné přípravy.

SVÁTOST SMÍŘENÍ

Svátost smíření je možno přijmout před každou mší svatou nebo po dohodě s knězem v jiném terminu.

SVÁTOST NEMOCNÝCH

Svátost pomazání nemocných je udělována v naléhavých případech i v nemocnici, ale lze ji přijmout po dohodě s knězem i v kostele, či v domácím prostředí nemocného.

SVÁTOST MANŽELSTVÍ

Zájemci o přijetí svátosti manželství ať se hlásí ve farní kanceláři nejméně 3 měsíce před zamýšleným termínem sňatku. Podmínkou je, aby alespoň jeden ze snoubenců byl katolicky pokřtěn.

Vydáno:14.7.2012 Zobrazeno:6747
 
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185