Titulní foto
Neděle 2.10.2022

Život farnosti

Výuka náboženství ve školním roce 2022/2023

Výuka náboženství pro děti základních škol bude v naší farnosti probíhat vždy v pondělí, vyjma prázdnin a svátků. Letos bude zahájena 5. září. Výuka je zajištěna pro děti od druhých tříd až po třídy deváté. V rámci výuky probíhá také příprava na první svaté přijímání.

2. třída (1. rok přípravy na 1. sv. přijímání) 14.30 – 15.15

3. a 4. třída (2. rok přípravy na 1. sv. přijímání) 15.20 – 16.05

5. třída ……………………….. 16.10 – 16.55

6. až 9. třída …………………17.00 – 17.45

Dítě chodící do první třídy prosím přihlašujte pouze tehdy, pokud je vaše dítě vyspělé a přejete si, aby ke stolu Páně přistoupilo již ve druhé třídě. Příprava na první svaté přijímání trvá dva roky.

Mohou se nově přihlásit i starší děti, které dosud do náboženství nechodily.

Přihláška je tady ke stažení

Případně si ji můžete vyzvednout v sakristii. Vyplněnou ji prosím odevzdejte v sakristii.

Schola

Děti od 3.třídy a mládež se scházejí během školního roku ke zpěvu každý pátek v 15:30 hodin ve scholovně.

V neděli zkoušejí od 8:30 tamtéž.

Scholička

Je určena pro děti od 2 do 6 let. Scházime se každý pátek (kromě prázdnin) v 16 hodin v pastoračním středisku.

Ministranti

Ministranti se scházejí každý pátek v 16 hodin v hovorně vedle farní kanceláře, v době školních prázdnin schůzky odpadají.

Chrámový sbor

Zkouší většinou každé pondělí v 16 hodin ve scholovně a připravuje hudbu pro velké slavnosti. Pokud byste se chtěli přidat, kontaktujte sbormistra pana Jiřího Horáka na čísle 734 246 996.

Modlitby otců

Tátové z naší farnosti se scházejí společně s otci z jiných farností.

Scházíme se pravidelně jednou za 2 týdny vždy v úterý v 19 hodin.

Setkání probíhá v příjemné a přátelské atmosféře, rádi přivítáme nové členy.

Pro více informací je možné napsat na Tomáš Pchálek didimos@seznam.cz

Opavská kancelář Centra pro rodinu a sociální péči

Pastorační středisko v 1. patře minoritského kláštera
Adresa: Masarykova 39, Opava

Možnost osobního kontaktu

  • Pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 do 12.00
  • Středa od 8.00 do 13.00
  • Po telefonické domluvě i v jinou dobu.

Jana Dostálová

pobočka Opava

Telefon: 595 174 030, 731 625 617

Email: jdostalova@prorodiny.cz

http://rodina.prorodiny.cz - opavská pobočka

Knihovna křesťanské literatury

Je součástí Klubu svaté Anežky, dobrovolného sdružení Charity Opava.

Půjčovní doba:

Středa   16:00 -17:30

Pátek     9:30 - 10:30

Neděle   8:00 - 10:00

 

Další informace naleznete pod: https://www.charitaopava.cz/informace/knihovna-krestanske-literatury/186

Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185