Titulní foto
Pátek 23.4.2021

Život farnosti

Výuka náboženství

Probíhá každé pondělí, kromě prázdnin a svátků v Pastoračním středisku v 1. patře minoritského kláštera.

Ve školním roce 2020/2021 začínáme 7. září 2020.

Pokud chcete, aby šlo Vaše dítě k 1. sv. přijímání už ve 2. třídě ZŠ, přihlaste je prosím do náboženství už v 1. třídě.

Příprava na první svaté přijímání probíhá 2 roky.

Přihlášku je možno vyzvednout v sakristii nebo přímo v hodině náboženství.

 

2. třída (1. rok přípravy na 1. svaté přijímání) ...   14:25 - 15:10

3. třída (2. rok přípravy na 1. svaté přijímání) ...   15:15 - 16:00

4. a 5.třída ...................................................   16:10 - 16:55

6. až 9. třída .................................................   17:00 - 17:45

Schola

Děti od 3.třídy a mládež se scházejí během školního roku ke zpěvu každý pátek v 15:30 hodin ve scholovně.

V neděli zkoušejí od 8:30 tamtéž.

Scholička

Je určena pro děti od 2 do 6 let. Scházime se každý pátek (kromě prázdnin) v 16 hodin v pastoračním středisku.

Ministranti

Ministranti se scházejí každý pátek v 16 hodin v hovorně vedle farní kanceláře, v době školních prázdnin schůzky odpadají.

Chrámový sbor

Zkouší většinou každé úterý ve scholovně a připravuje hudbu pro velké slavnosti. Pokud byste se chtěli přidat, kontaktujte sbormistra pana Jiřího Horáka na čísle 734 246 996.

Modlitby otců

Tátové z naší farnosti se scházejí společně s otci z jiných farností na faře v Jaktaři.

Scházíme se pravidelně jednou za 2 týdny vždy v úterý v 19 hodin.

Setkání probíhá v příjemné a přátelské atmosféře, rádi přivítáme nové členy.

Pro více informací je možné napsat na Tomáš Pchálek didimos@seznam.cz

Plán sbírek v roce 2021

14.2.

6. neděle v mezidobí  
sbírka na opravu kostela
21.2. 1. neděle postní sbírka "Haléř svatého Petra"
14.3. 4. neděle postní sbírka na opravu kostela 
21.3. 5. neděle postní sbírka na Tv Noe
2.-3.4. Velký pátek, Bílá sobota sbírka na opravu chrámů ve Svaté zemi ( do kasičky u Božího hrobu )
4.4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně Velikonoční sbírka na kněžský seminář
9.5. 6. neděle velikonoční sbírka na opravu kostela
16.5. 7. neděle velikonoční sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům
23.5. Slavnost Seslání Ducha svatého Svatodušní sbírka na Diecézní charitu
13.6. 11. neděle v mezidobí sbírka na opravu kostela
11.7. 15. neděle v mezidobí sbírka na opravu kostela
8.8.
19. neděle v mezidobí sbírka na opravu kostela
12.9. 24. neděle v mezidobí sbírka na opravu kostela
19.9. 25. neděle v mezidobí sbírka na církevní školy
10.10. 28. neděle v mezidobí sbírka na opravu kostela
24.10. 30. neděle v mezidobí (Misijní neděle) sbírka na světové misie
14.11. 33. neděle v mezidobí sbírka na opravu kostela
12.12. 3. neděle adventní sbírka na opravu kostela

Opavská kancelář Centra pro rodinu a sociální péči

Pastorační středisko v 1. patře minoritského kláštera
Adresa: Masarykova 39, Opava

Možnost osobního kontaktu

  • Pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 do 12.00
  • Středa od 8.00 do 13.00
  • Po telefonické domluvě i v jinou dobu.

Jana Dostálová

pobočka Opava

Telefon: 595 174 030, 731 625 617

Email: jdostalova@prorodiny.cz

http://rodina.prorodiny.cz - opavská pobočka

Knihovna křesťanské literatury

Je součástí Klubu svaté Anežky, dobrovolného sdružení Charity Opava.

Půjčovní doba:

Středa   6:00 -17:30

Pátek     9:30 - 10:30

Neděle   8:00 - 10:00

V ČERVENCI A SRPNU SE PŮJČUJE V PÁTEK OD 9.30 DO 10.30 A V NEDĚLI OD 8 DO 11 HODIN.

 

Další informace naleznete pod: https://www.charitaopava.cz/informace/knihovna-krestanske-literatury/186

Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185