Titulní foto
Středa 6.7.2022

Život farnosti

Výuka náboženství

Probíhá každé pondělí, kromě prázdnin a svátků v Pastoračním středisku v 1. patře minoritského kláštera.

Ve školním roce 2021/2022 začínáme 6. září 2021.

Pokud chcete, aby šlo Vaše dítě k 1. sv. přijímání už ve 2. třídě ZŠ, přihlaste je prosím do náboženství už v 1. třídě.

Příprava na první svaté přijímání probíhá 2 roky.

Přihlášku je možno vyzvednout v sakristii nebo stáhnout jako PDF tady.

 

2. třída (1. rok přípravy na 1. svaté přijímání) ...   14:25 - 15:10

3. třída (2. rok přípravy na 1. svaté přijímání) ...   15:15 - 16:00

4. a 5.třída ...................................................   16:10 - 16:55

6. až 9. třída .................................................   17:00 - 17:45

Schola

Děti od 3.třídy a mládež se scházejí během školního roku ke zpěvu každý pátek v 15:30 hodin ve scholovně.

V neděli zkoušejí od 8:30 tamtéž.

Scholička

Je určena pro děti od 2 do 6 let. Scházime se každý pátek (kromě prázdnin) v 16 hodin v pastoračním středisku.

Ministranti

Ministranti se scházejí každý pátek v 16 hodin v hovorně vedle farní kanceláře, v době školních prázdnin schůzky odpadají.

Chrámový sbor

Zkouší většinou každé pondělí v 16 hodin ve scholovně a připravuje hudbu pro velké slavnosti. Pokud byste se chtěli přidat, kontaktujte sbormistra pana Jiřího Horáka na čísle 734 246 996.

Modlitby otců

Tátové z naší farnosti se scházejí společně s otci z jiných farností.

Scházíme se pravidelně jednou za 2 týdny vždy v úterý v 19 hodin.

Setkání probíhá v příjemné a přátelské atmosféře, rádi přivítáme nové členy.

Pro více informací je možné napsat na Tomáš Pchálek didimos@seznam.cz

Opavská kancelář Centra pro rodinu a sociální péči

Pastorační středisko v 1. patře minoritského kláštera
Adresa: Masarykova 39, Opava

Možnost osobního kontaktu

  • Pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 do 12.00
  • Středa od 8.00 do 13.00
  • Po telefonické domluvě i v jinou dobu.

Jana Dostálová

pobočka Opava

Telefon: 595 174 030, 731 625 617

Email: jdostalova@prorodiny.cz

http://rodina.prorodiny.cz - opavská pobočka

Knihovna křesťanské literatury

Je součástí Klubu svaté Anežky, dobrovolného sdružení Charity Opava.

Půjčovní doba:

Středa   16:00 -17:30

Pátek     9:30 - 10:30

Neděle   8:00 - 10:00

 

Další informace naleznete pod: https://www.charitaopava.cz/informace/knihovna-krestanske-literatury/186

Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185