Titulní foto
Neděle 18.8.2019

Život farnosti

Schola

Děti od 3.třídy a mládež se scházejí během školního roku ke zpěvu každý pátek v 15:30 hodin ve scholovně.

V neděli zkoušejí od 8:30 tamtéž.

Scholička

Je určena pro děti od 2 do 7 let. Scházime se každý pátek (kromě prázdnin) v 16 hodin v Pastoračním středisku.

Chrámový sbor

Zkouší většinou každé úterý ve scholovně a připravuje hudbu pro velké slavnosti. Pokud byste se chtěli přidat, kontaktujte sbormistra pana Jiřího Horáka na čísle 734 246 996.

Modlitby otců

Tátové z naší farnosti se scházejí společně s otci z jiných farností na faře v Jaktaři.

Scházíme se pravidelně každé druhé úterý v 19 hodin.

Termíny setkání - 28.5., 11.6, 25.6. a pak až po prázdninách.

Setkání probíhá v příjemné a přátelské atmosféře, rádi přivítáme nové členy.

Pro více informací je možné napsat na Tomáš Pchálek didimos@seznam.cz

Ministranti

Rozpis ministrantských schůzek bude zveřejněn na začátku září.

Výuka náboženství

Probíhá každé pondělí, kromě prázdnin a svátků v Pastoračním středisku v 1. patře minoritského kláštera.

Přihlašujte své děti do náboženstí už nyní, v období prázdnin, abychom věděli, jak velký bude o výuku zájem. Přihlášky můžete vyzvednout i odevzdat v sakristii.

Pokud chcete, aby šlo Vaše dítě k 1. sv. přijímání už ve 2. třídě ZŠ, přihlaste je prosím do náboženství už v 1. třídě.

Příprava na první svaté přijímání probíhá 2 roky.

Plán sbírek v roce 2019

 

12.5.

4. neděle velikonoční

Sbírka na opravu kostela

19.5.

5. neděle velikonoční

Sbírka na podporu prorodinných aktivit diecézního centra pro rodinu

26,5. 6. neděle velikonoční Sbírka na pomoc křesťanům v Sýrii a na Blízkém Východě

9.6.

Slavnost seslání Ducha Svatého

Sbírka na opravu kostela

16.6.

Slavnost Nejsvětější Trojice

Sbírka na Diecézní charitu

14.7.

15. neděle v mezidobí

Sbírka na opravu kostela

11.8.

19. neděle v mezidobí

Sbírka na opravu kostela

8.9.

23. neděle v mezidobí

Sbírka na opravu kostela

15.9.

24.neděle v mezidobí

Sbírka na církevní školy

13.10.

28. neděle v mezidobí

Sbírka na opravu kostela

20.10.

29. neděle v mezidobí

Sbírka na světové misie - Misijní neděle

10.11.

32. neděle v mezidobí

Sbírka na opravu kostela

17.11.

33. neděle v mezidobí

Sbírka - den Bible

8.12.

2. neděle adventní

Sbírka na opravu kostela

15.12.

3. neděle adventní

Sbírka na TV Noe

Opavská kancelář Centra pro rodinu a sociální péči

Pastorační středisko v 1. patře minoritského kláštera
Adresa: Masarykova 39, Opava

Možnost osobního kontaktu  pondělí - pátek 8:00 - 14:00, nebo po telefonické domluvě i v jinou dobu.
Jana Dostálová

pobočka Opava

Telefon: 595 174 030, 731 625 617

Email: jdostalova@prorodiny.cz

http://rodina.prorodiny.cz - opavská pobočka

Knihovna křesťanské literatury

Je součástí Klubu svaté Anežky, dobrovolného sdružení Charity Opava.

Půjčovní doba:

Středa   6:00 -17:30

Pátek     9:30 - 10:30

Neděle   8:00 - 10:00

V ČERVENCI A SRPNU SE PŮJČUJE V PÁTEK OD 9.30 DO 10.30 A V NEDĚLI OD 8 DO 11 HODIN.

 

Další informace naleznete pod: https://www.charitaopava.cz/informace/knihovna-krestanske-literatury/186

Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185