Titulní foto
Neděle 18.8.2019

Aktuality

Ohlášky 20. neděle v mezidobí 18. srpna 2019

 • Dnes slavíme 20. neděli v mezidobí.
 • Minulou neděli bylo na opravy kostela vybráno 23 100 Kč. Za tyto dary srdečně děkujeme.
 • Přihlášky do výuky náboženství si vyzvedávejte v sakristii. Přihlašovat můžete i děti, které dosud do náboženství nechodily.

V tomto týdnu oslavíme:

 • V úterý 20. srpna památku sv. Bernarda, opata a učitele církve.
 • Ve středu 21. srpna památku sv. Pia X., papeže.
 • Ve čtvrtek 22. srpna památku Panny Marie Královny.
 • V sobotu 24.srpna svátek sv. Bartoloměje, apoštola.

Příští neděle je 21. v mezidobí.

Ohlášky 19. neděle v mezidobí 11. srpna

 • Dnes je 19. neděle v mezidobí. Děkujeme všem kteří jste přispěli na opravu kostela.
 • V úterý 13. srpna vás zveme do našeho kostela na fatimskou pobožnost, kterou začneme v 7.15 společnou modlitbou růžence.
 • Při příležitosti 30ti let od svatořečení Anežky české pořádá Česká biskupská konference ve dnech 11. až 13. listopadu 2019 celonárodní pouť do Říma a charitativní sbírku na dar Svatému otci pro chudé. Současně bude předána socha – koruna sv. Anežky, do které budou vloženy archy ručního papíru s otisky prstů těch, kdo se chtějí ke sbírce přidat. Doporučený příspěvek je 200 Kč. Každý dárce obdrží pamětní medaili sv. Anežky. Sbírka proběhne na fatimské dny 13.8. a 13.9. 2019, vždy po mši svaté.
 • Informujeme farníky a příznivce našeho kostela, že v pondělí 12. srpna začnou opravy oken v presbytáři a opěrných pilířů kostela. Tyto opravy budou stát 622.000 Kč. Bohužel jsme nedostali žádné dotace a celé dílo budeme muset uhradit z vlastních peněz. Proto prosíme o další příspěvky.

V tomto týdnu oslavíme:

 • Ve středu 14. srpna slavíme svátek sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka.
 • Ve čtvrtek 15. srpna je slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Mše svaté v kostele sv. Ducha jsou v 8.00 ráno a v 17.00.
 • Příští neděli je 20. neděle v mezidobí.

Anička se vdala

Impozantní barokní poutní kostel Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou je obrácený průčelím k lánu zrající pšenice.

Bylo 20. července 2019 13 hodin po poledni, když do kostela vstoupil svatební průvod. Vdávala se Anička Kulišanová, která ještě vloni vedla naši scholu. Ženichem byl František Němec. Novomanželé Němcovi nemají malý cíl. Na svatební oznámení si dali Ježíšovo slovo: "Milujte se navzájem, jako já jsem miloval vás." ( Jan 15,12 ) Přejeme jim, ať to vyjde!

Prázdninové tvoření pro děti

Centrum pro rodinu zve děti na prázdninové výtvarné tvoření

27. – 30. 8. 2019 (úterý - pátek)
od 8.00 do 12.00

pastorační středisko minoritského kláštera v Opavě

Přihlášky: jdostalova@prorodiny.cz, 731 625 617

Škola partnerství - podzim 2019

Ohlášky 18. neděle v mezidobí 4. srpna

 • Dnes slavíme 18. neděle v mezidobí.
 • V úterý 13. srpna vás zveme do našeho kostela na fatimskou pobožnost, kterou začneme v 7.15 společnou modlitbou svatého růžence.
 • Informujeme farníky a příznivce našeho kostela, že 12. srpna začnou opravy oken v presbytáři a opěrných pilířů kostela. Tyto opravy budou stát 622.000 Kč. Bohužel jsme nedostali žádné dotace a celé dílo budeme muset uhradit z vlastních peněz. Proto prosíme o další příspěvky.

V tomto týdnu oslavíme:

 • V úterý 6. srpna je svátek Proměnění Páně. V tento den budou v našem kostele slouženy mše svaté v 8.00 a v 17.00.
 • Ve čtvrtek 8. srpna slavíme svátek sv. Dominika, kněze zakladatele Řádu kazatelů.
 • V pátek 9. srpna je svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy.
 • V sobotu 10. srpna slavíme svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka.
 • Příští neděli je 19. neděle v mezidobí, sbírka bude určena na opravy kostela.

Bohoslužby

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30
Pondělí  - 8:00
Úterý - pátek - 8:00 a 17:00
Sobota  - 8:00

Červenec a srpen
Neděle beze změn
V pondělí mše svatá nebude.
Úterý - sobota - 8:00

MARIANUM
Neděle - 11:00
Pondělí, středa, pátek a sobota - 18:00

Červenec a srpen
Nebude mše svatá v sobotu, jinak beze změn.

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00
Úterý - pátek po mši svaté, která začíná v 17:00

Májové pobožnosti v Marianu
Před každou  mší, začátek v 17:20

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k Božímu milosrdenství
1. neděle v měsíci v 15:00

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši svaté, která začíná v 8:00

Fatimská pobožnost

Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

V případě, že 13. den měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, dle ohlášek.

Korunka k Božímu milosrdenstí
Od pondělka do pátku po  ranní mši svaté.

Společná modlitba růžence
Každou neděli v 9 hodin.

Komunita

o. Stanislav Stec – kvardián, farář
o. Hyacint Skupień
o. Karel Koblížek

 
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185