Titulní foto
Neděle 2.10.2022

Aktuality

Ohlášky 27. neděle v mezidobí 2. října 2022

 • Dnes je 27. neděle v mezidobí.
 • V pátek 7. 10. po mši v 17 hodin sestra Kateřina Klosová z Olomouce představí v rámci krátké přednášky společenství Služebníků Ježíšova Velekněžského Srdce, jehož členové se také v našem kostele modlí a obětují za kněze. Všichni jste srdečně zváni.
 • V minulém týdnu jsme vstoupili do nového akademického školního roku a zároveň zahájili každotýdenní setkávání společenství «EFFATHA», mládežnického společenství modlitby, diskuse a duchovního růstu.  Schůzky obvykle probíhají každý čtvrtek v 18:30 a rádi uvítáme nové zájemce: středoškoláky, vysokoškoláky i pracující.

V tomto týdnu  oslavíme:

 • V pondělí 3. 10. TRANSITUS, tedy slavnou památku blaženého přechodu svatého Františka z tohoto světa do věčnosti. Zveme Vás na tuto pobožnost zítra večer v 18:30.
 • V úterý 4.10. bude slavnost Serafínského Otce Františka z Assisi, zakladatele tří řádů. Poutní mše svaté budou v 8 hodin a v 17 hodin. Večerní slavnostní mši v 17 hodin bude celebrovat otec Petr Smolek z Ostravy.
 • Ve středu 5.10. oslavíme památku svaté Faustýny Kovalské, řeholnice, apoštolky Božího milosrdenství.
 • 6.10. je první čtvrtek v měsíci, proto po mši svaté v 8 hodin bude výstav Nejsvětější svátosti oltářní a modlitba za posvěcení kněží a za nová povolání ke službě v církvi.
 • V pátek 7.10. je památka Panny Marie Růžencové. Je to také první pátek v měsíci, proto po ranní mši svaté bude adorace a pobožnost s litanií k Srdci Ježíšovu.
 • Za týden bude 28. neděle v mezidobí, mešní sbírka bude určena na opravy kostela.

Pobožnosti prvních sobot

«ZDE JSEM» modlitby za nová kněžská a řeholní povolání SVSJ, první čtvrtky

Modlitby můžete stáhnout tady

Fatimská pobožnost

Fotografie z oslavy pana Zábranského ve farnosti Sv. Ducha z 18. září 2022

Ohlášky 26. neděle v mezidobí 25. září 2022

 • Dnes je 26. neděle v mezidobí.
 • Ve čtvrtek 29. září při mši svaté v 17 hodin zahájíme akademický školní rok a každodotýdenní setkávání mládežnického společenství «EFFATHA» - společenství modlitby, diskuse a duchovniho růstu.  Schůzky obvykle probíhají každý čtvrtek v 18:30 a radí uvítáme nové zájemce: středoškoláky a vysokoškoláky i pracující. Po mši svaté jsou studenti i pedagogové zváni na malé občerstvení.
 • V pondělí 3. října v 18:30 hodin budeme slavit TRANSITUS, tedy slavnou památku blaženého přechodu svatého Františka z tohoto světa do věčnosti.  Samotnou slavnost Serafinského Františka z Assisi oslavíme v úterý 4. října ranní mší v 8 hodin a slavnostní večerní mší v 17 hodin.  K této oslavě jste všichni srdečně zváni.

V tomto týdnu  oslavíme:

 • V úterý 27.9. památku svatého Vincence z Paula, kněze,
 • ve středu 28.9. slavnost svatého Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa,
 • ve čtvrtek 29.9. svátek svatých Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů,
 • v pátek 30.9.památku svatého Jeronýma, kněze a učitele církve.
 • V sobotu 1.10. oslavíme památku svaté Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve. Je to současně první sobota v měsíci, proto se po ranní mši svaté budeme společně modlit růženec s patnácti­minutovým rozjímáním o růžencovém tajemství, jak si to Panna Maria přála ve Fatimě.
 • Za týden bude 27. neděle v mezidobí.

Bohoslužby

 

Bohoslužby

KOSTEL SVATÉHO DUCHA

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30

Pondělí - 8:00

Úterý - pátek - 8:00 a 17:00

Sobota - 8:00

MARIANUM

Neděle - 11:00

Pondělí, středa, pátek, sobota  - 18:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00
Úterý - pátek po mši svaté, která začíná v 17:00

Májové pobožnosti v Marianu
Před každou  mší, začátek v 17:20

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši svaté, která začíná v 8:00

Fatimská pobožnost

Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

V případě, že 13. den měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, dle ohlášek.

Korunka k Božímu milosrdenství
Od pondělka do pátku po  ranní mši svaté. Noty ke stažení.

Společná modlitba růžence
Každou neděli v 9 hodin.

Komunita

o. Stanislav Stec – kvardián, farní vikář

o. Zbigniew Byczkowski - farní administrátor

o. Hyacint Skupień

 
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185