Titulní foto
Pondělí 18.11.2019

Aktuality

Ohlášky 33. neděle v mezidobí 17. listopadu 2019

 • Dnes slavíme 33. neděli v mezidobí a zároveň Den Bible. Dnešní sbírka je určena pro potřeby Českého katolického biblického díla. Děkujeme všem, kdo jste přispěli na tento účel.
 • Minulou neděli bylo na opravy kostela vybráno 20 000 Kč, za tyto dary srdečně děkujeme.
 • Klub svaté Anežky, dobrovolné sdružení Charity Opava, Vás zve na přednášku Mgr. Petra Lázničky na téma" "Maroko s dětmi". Přednáška se uskuteční v úterý 19. listopadu v 16 hodin v Pastoračním středisku minoritského kláštera.
 • Zároveň Vás upozorňujeme, že se můžete přihlásit na duchovní obnovu, která se uskuteční 30. listopadu na Církevní konzervatoři. Obnovu na téma " Slovo o mši svaté" povede otec Marek Večerek.
 • Mládež zveme na děkanátní setkání mládeže v Hradci nad Moravicí. Setkání začne 22. listopadu večer a skončí v sobotu 23. listopadu mší svatou v 15 hodin.
 • V neděli 8. prosince po mši svaté v 9.30 hodin navšíví náš kostel sv. Mikuláš a přinese dětem dárky. Kdo chce, může na tuto akci přispět v sakristii kostela.

V tomto týdnu oslavíme:

 • Ve čtvrtek 21. listopadu památku Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě.
 • V pátek 22. listopadu památku sv. Cecílie, panny a mučednice.
 • Příšti neděli slavíme Slavnost Ježíše Krista Krále.


Ohlášky 32. neděle v mezidobí 10. listopadu 2019

 • Dnes slavíme 32. neděli v mezidobí. Děkujeme všem, kteří jste přispěli do sbírky na opravy kostela.
 • Klub svaté Anežky,  dobrovolné sdružení Charity Opava, Vás zve za přednášku Mgr. Petra Lázničky na téma: "Maroko s dětmi". Přednáška se koná v úterý 19. listopadu v 16 hodin v Pastoračním středisku minoritského kláštera.
 • Zveme mládež na děkanátní setkání, které začíná v pátek večer 22. listopadu a končí v sobotu 23. listopadu odpoledne mší svatou v 15 hodin. Setkání se bude konat v Hradci nad Moravicí.

V tomto týdnu oslavíme:

 • V pondělí 11. listopadu památku sv. Martina, biskupa.
 • V úterý 12. listopadu památku sv. Josafata, biskupa a mučedníka.
 • Ve středu 13. listopadu svátek sv. Anežky České, panny, sestry 2. řádu sv. Františka z Assisi.
 • Ve čtvrtek 14. listopadu svátek sv. Mikuláše Taveliče, kněze, a druhů, mučedníků, bratří 1. řádu sv. Františka z Assisi.
 • Příští neděle bude 33. v mezidobí. Je to den Bible, a tak sbírka bude určena na podporu Biblického díla.

 

Adventní duchovní obnova pro manžele

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. pobočka Opava

Adventní duchovní obnova pro manžele

Kdy: v sobotu 30. listopadu 2019

Kde: Církevní základní škola sv. Ludmily v Hradci nad Moravicí

Začátek: v 8.45 hodin Konec: v 18.00 hodin

Program:

 • Tři kroky ke šťastnému manželství - Petr a Jana Švíkovi z Jihlavy
 • Adventní zastavení - P. Aleš Písařovic ze Sudic

Po přednáškách povídání ve skupinkách, odpoledne možnost svátosti smíření. Na závěr mše svatá.

Cena: 500,- Kč/pár (včetně oběda a občerstvení)

Přihlášky: jdostalova@prorodiny.cz, 731 625 617, www.prorodiny.cz

Bohoslužby

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30
Pondělí  - 8:00
Úterý - pátek - 8:00 a 17:00
Sobota  - 8:00

MARIANUM
Neděle - 11:00
Pondělí, středa, pátek a sobota - 18:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00
Úterý - pátek po mši svaté, která začíná v 17:00

Májové pobožnosti v Marianu
Před každou  mší, začátek v 17:20

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k Božímu milosrdenství
1. neděle v měsíci v 15:00

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši svaté, která začíná v 8:00

Fatimská pobožnost

Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

V případě, že 13. den měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, dle ohlášek.

Korunka k Božímu milosrdenstí
Od pondělka do pátku po  ranní mši svaté.

Společná modlitba růžence
Každou neděli v 9 hodin.

Komunita

o. Stanislav Stec – kvardián, farář
o. Hyacint Skupień
o. Karel Koblížek

 
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185