Pátek 19.4.2019

Konvent

Z historie minoritského konventu
u sv. Ducha

Tradičně jako datum založení opavského konventu se uvádí rok 1234, jistě existoval o tři roky později. Byl budován spolu s městem v jeho jižní části. Ve 13. a 14. století několikrát hostil provinční kapituly, Opava totiž ležela na strategicky výhodném a dosažitelném místě. Muselo jít o významné centrum duchovního života, když si je opavští Přemyslovci vybrali za rodové pohřebiště.

Rozkvět kláštera byl narušen nástupem reformace, jeho prostory sloužily jednáním zemských sněmů i soudů a v poslední čtvrtině 16. století se stal dokonce trvale sídlem zemského soudu. Třicetiletá válka se na kostele i klášteře rovněž podepsala, s opravami se začalo až roku 1636. Po padesáti letech, roku 1689, klášter vyhořel, přičemž se zřítila i gotická klenba v presbytáři kostela. Následná barokizace celého areálu trvala s přestávkami zhruba 70 let. V kostele se zejména po požáru města v roce 1689 těšil velké úctě milostný obraz Panny Marie Pomocné, jeden z nejstarších tohoto druhu v naší části Slezska. Dne 26. listopadu 1722 byl slavnostně umístěn na oltáři sv. Antonína, později přemístěn na hlavní oltář a v roce 1810 ozdoben stříbrným pláštěm.

Roku 1785 vznikla při kostele sv. Ducha druhá městská farnost, v části kláštera od počátku 19. století byla vojenská nemocnice, pak zemský soud a nakonec zemské finanční ředitelství. Dnešní podoba kláštera i kostela je výsledkem poválečné obnovy, protože celý areál byl spolu s městem velmi poškozen za osvobozovacích bojů na počátku května 1945. Po vyhnání řeholníků byly v prostorách kláštera umístěny archivní depozitáře až na několik místností, které sloužily potřebám farního úřadu.

Vydáno:14.7.2012 Zobrazeno:3426

Komunita

o. Stanislav Stec – kvardián, farář
o. Hyacint Skupień
o. Karel Koblížek

Bohoslužby

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30
Pondělí - 8:00
Úterý - pátek - 8:00 a 17:00
Sobota - 8:00

MARIANUM
Neděle - 11:00
Pondělí, Středa, Pátek a Sobota - 18:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k Božímu milosrdenství
1. neděle v měsíci v 15:00h

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00 h

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45 h

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši sv., která začíná v 8:00 h

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00 h
Úterý - pátek po mši sv., která začíná v 17:00 h

Fatimská pobožnost
Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

 

 
Konvent Minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185