Pondělí 25.3.2019

Kronika

První Tarsiciáda v Opavě

 

17. – 18. března 2012 se v našem klášteře konala 1. Tarsiciáda pro ministranty z minoritské farnosti sv. Janů v Brně a ministranty naší farnosti.

Společný program začal v 9:00. Po seznámení a dobré svačince jsme vyrazili do minoritské zahrady, kde proběhly společné hry, a také práce ve skupinkách, ve kterých ministranti měli připravit krátká divadla ze života sv. Tarsicia, sv. Dominika Savia a sv. Františka.

Po obědě naši ministranti spolu s o. Kryštofem připravili krásnou prezentaci liturgických postojů a vrcholem sobotního dne byla společná eucharistie v 16:30 hodin. Po večeři pak následoval veselý večer plný her a zábavy, během kterého jsme zjistili, že ministranti z Brna i z Opavy si spolu dobře rozumějí.

Na zakončení celé tarsiciády jsme se všichni zúčastnili slavnostní farní mše svaté v 9:30. Během kázání o. Kryštof navazoval na sv. Tarsicia, který je jedním z patronů ministrantů, a také 5 kandidátů z naší opavské farnosti bylo přijato mezi ministranty. Po mši svaté jsme se rozloučili s brněnskými ministranty, kteří šli ještě na prohlídku našeho krásného města.

Akce se nám všem velmi líbila. Věříme, že se bude konat i příští rok a už se na ni moc těšíme.

Ministranti z Opavy

 

Vydáno:1.10.2012 Zobrazeno:1549

Bohoslužby

Neděle - 7:00; 8:00; 9:30
Pondělí - 8:00
Úterý - pátek - 8:00; 17:00
Sobota - 8:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Pobožnost k Božímu milosrdenství
1. neděle v měsíci v 15:00h

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00 h

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45 h

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši sv., která začíná v 8:00 h

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00 h
Úterý - pátek po mši sv., která začíná v 17:00 h

Fatimská pobožnost
Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

 
Konvent Minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185 | Napište nám: Kontaktní formulář