Pátek 19.4.2019

Svátosti

Informace o udělování svátostí ve farnosti

SVÁTOST KŘTU

Křest dítěte:

  • Podmínkou je, aby rodiče poskytovali dostatečnou záruku, že budou dítě křesťansky vychovávat (alespoň jeden z rodičů musí být pokřtěn).
  • Udělení svátosti křtu u malého dítěte do 6 let je třeba domluvit alespoň měsíc předem. Dítě školního věku se musí zúčastnit pravidelné výuky náboženství.

Křest dospělého:

  • Doba přípravy na křest dospělého trvá asi jeden rok.

SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ

Udělování této svátosti ve farnosti je oznámeno vždy s velkým časovým předstihem. Zájemci se musí přihlásit a zúčastnit potřebné přípravy.

SVÁTOST SMÍŘENÍ

Svátost smíření je možno přijmout před každou mší svatou nebo po dohodě s knězem v jiném terminu.

SVÁTOST NEMOCNÝCH

Svátost pomazání nemocných je udělována v naléhavých případech i v nemocnici, ale lze ji přijmout po dohodě s knězem i v kostele, či v domácím prostředí nemocného.

SVÁTOST MANŽELSTVÍ

Zájemci o přijetí svátosti manželství ať se hlásí ve farní kanceláři nejméně 3 měsíce před zamýšleným termínem sňatku. Podmínkou je, aby alespoň jeden ze snoubenců byl katolicky pokřtěn.

Vydáno:14.7.2012 Zobrazeno:3874

Sedm svátostí Církve

Bohoslužby

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30
Pondělí - 8:00
Úterý - pátek - 8:00 a 17:00
Sobota - 8:00

MARIANUM
Neděle - 11:00
Pondělí, Středa, Pátek a Sobota - 18:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k Božímu milosrdenství
1. neděle v měsíci v 15:00h

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00 h

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45 h

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši sv., která začíná v 8:00 h

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00 h
Úterý - pátek po mši sv., která začíná v 17:00 h

Fatimská pobožnost
Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

 

 
Konvent Minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185