Titulní foto
Úterý 4.10.2022

Aktuality archiv

Ohlášky neděle Zmrtvýchvstání Páně 21. dubna 2019

  • Dnes je Slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Pán Bůh zaplať všem, kteří jste přispěli do dnešní sbírky na bohoslovce, kteří se připravují na kněžství v našem řádovém semináři.
  • Minulou neděli bylo na opravy kostela vybráno 19.700 Kč. Za tyto dary srdečně děkujeme.
  • Zítra, v Pondělí v oktávu velikonočním, budou mše svaté jako každou neděli.
  • Příští neděli 28. dubna budeme slavit 2. neděli velikonoční, neděli Božího milosrdenství.

Drazí bratři a sestry, kéž Vám jednorozený Boží Syn, který slavně přemohl smrt a otevřel nám nebe, udělí dar nového života a zahrne Vás svým milosrdenstvím. Přejeme Vám všem požehnané velikonoční svátky!

bratři minorité

Bohoslužby

 

Bohoslužby

KOSTEL SVATÉHO DUCHA

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30

Pondělí - 8:00

Úterý - pátek - 8:00 a 17:00

Sobota - 8:00

MARIANUM

Neděle - 11:00

Pondělí, středa, pátek, sobota  - 18:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00
Úterý - pátek po mši svaté, která začíná v 17:00

Májové pobožnosti v Marianu
Před každou  mší, začátek v 17:20

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši svaté, která začíná v 8:00

Fatimská pobožnost

Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

V případě, že 13. den měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, dle ohlášek.

Korunka k Božímu milosrdenství
Od pondělka do pátku po  ranní mši svaté. Noty ke stažení.

Společná modlitba růžence
Každou neděli v 9 hodin.

Komunita

o. Stanislav Stec – kvardián, farní vikář

o. Zbigniew Byczkowski - farní administrátor

o. Hyacint Skupień

 
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185