Titulní foto
Úterý 4.10.2022

Aktuality archiv

Ohlášky Květné neděle 14. dubna 2019

  • Dnes slavíme Květnou neděli. Děkujeme všem, kteří přispěli do sbírky na opravu kostela.
  • Od 14.00 do 17.00 hodin bude dnes v kostele sv. Vojtěcha zpovědní den.
  • Na ZELENÝ ČTVRTEK 18. dubna v 17 hodin bude slavnostní mše svatá na památku Večeře Páně. Ve 20 hodin vás zveme na společné adorační bdění v Getsemanské zahradě. Adorace potrvá do 21 hodin.
  • VELKÝ PÁTEK 19.dubna je dnem přísného postu. Ráno v 8 hodin bude pobožnost Křížové cesty. V 17 hodin začneme slavení Památky umučení Páně.
  • BÍLÁ SOBOTA 20. dubna je dnem bdění na modlitbách u Kristova hrobu. Najděme si i my čas na osobní setkání s Ježíšem u jeho hrobu. Prosíme, přihlaste se v sakristii k adoraci na určitou hodinu. Náš kostel bude na Bílou sobotu otevřen od 7 hodin po celý den. Velikonoční vigilii začneme v 18 hodin. Na tuto liturgii si s sebou přineste svíce.
  • Na Velký pátek a Bílou sobotu bude sbírka určena na opravy chrámů ve Svaté zemi.
  • Na SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 21. dubna při mši svaté v 9.30 posvětíme pokrmy na velikonoční stůl. V tuto neděli bude sbírka určena na bohoslovce, kteří se připravují na kněžství v našem řádovém semináři.
  • Na Velikonoční pondělí 22. dubna budou mše svaté jako každou neděli.

Bohoslužby

 

Bohoslužby

KOSTEL SVATÉHO DUCHA

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30

Pondělí - 8:00

Úterý - pátek - 8:00 a 17:00

Sobota - 8:00

MARIANUM

Neděle - 11:00

Pondělí, středa, pátek, sobota  - 18:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00
Úterý - pátek po mši svaté, která začíná v 17:00

Májové pobožnosti v Marianu
Před každou  mší, začátek v 17:20

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši svaté, která začíná v 8:00

Fatimská pobožnost

Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

V případě, že 13. den měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, dle ohlášek.

Korunka k Božímu milosrdenství
Od pondělka do pátku po  ranní mši svaté. Noty ke stažení.

Společná modlitba růžence
Každou neděli v 9 hodin.

Komunita

o. Stanislav Stec – kvardián, farní vikář

o. Zbigniew Byczkowski - farní administrátor

o. Hyacint Skupień

 
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185