Pondělí 25.3.2019

Aktuality archiv

Transitus

Transitus - je pobožnost, která se koná 3. října v podvečer. Tehdy se duchovní synové a dcery sv. Františka shromažďují, aby si připomněli přechod (transitus) sv. Františka z tohoto světa do nebe.

 Pobožnost, podobně jako Liturgie Bílé Soboty, se koná při zhasnutém světle. Tmu rozsvěcují jenom malé svíce. Během liturgie se čte z ranných životopisů svědectví o úmrtí Světce, a také se zpívají písně k sv. Františkovi - zejména ty, které jsou přímo spojené s jeho smrtí. Je to především Žalm 142, kterým se modlil krátce před svou smrtí, a také „Píseň bratra Slunce“, která vznikla v posledním období jeho života.

Jak čteme v životopisu sv. Františka: „Krátce před smrtí sv. František nechal přivolat k sobě bratry, požehnal jim a přikázal, ať vždycky žijí v Boží bázni. Konalo se to před kaplí Panny Marie Královny Andělské – „Porciunkuli“. Poprosil, ať mu přečtou úryvek z Evangelia sv. Jana, který začíná slovy: Bylo to před velikonočními svátky... (J 13, 1). Pak se začal modlit žalm 142: Hlasitě k Pánu volám a řekl: Očekávají mě už spravedliví, až mě odměníš.“

Je třeba si uvědomit, že svatý František umíral unaven utrpením. Byl skoro slepý. Byl pohřben v kostele sv. Jiří. Roku 1230 bylo jeho tělo přeneseno do basiliky sv. Františka v Assisi.

Vydáno:26.9.2012 Zobrazeno:2019

Bohoslužby

Neděle - 7:00; 8:00; 9:30
Pondělí - 8:00
Úterý - pátek - 8:00; 17:00
Sobota - 8:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Pobožnost k Božímu milosrdenství
1. neděle v měsíci v 15:00h

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00 h

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45 h

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši sv., která začíná v 8:00 h

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00 h
Úterý - pátek po mši sv., která začíná v 17:00 h

Fatimská pobožnost
Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Video

 
Konvent Minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185 | Napište nám: Kontaktní formulář