Pondělí 25.3.2019

Aktuality archiv

Příprava na svátosti

Katechumenát

Ve středu 31. října v 19.hod začne v naší farnosti katechumenát neboli příprava dospělých k přijetí svátosti křtu, biřmování a prvního svatého přijímání.

Příprava biřmovanců

Připrava k přijetí svátosti biřmování pro dospělé začne v pondělí 29. října v 19. hodin.

Příprava k přijetí svátosti biřmování pro mládež od 15 let v naší farnost probíhá v pátky v 18 hod. v pastoračním středisku minoritského kláštera.

Vydáno:19.9.2012 Zobrazeno:2995

Bohoslužby

Neděle - 7:00; 8:00; 9:30
Pondělí - 8:00
Úterý - pátek - 8:00; 17:00
Sobota - 8:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Pobožnost k Božímu milosrdenství
1. neděle v měsíci v 15:00h

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00 h

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45 h

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši sv., která začíná v 8:00 h

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00 h
Úterý - pátek po mši sv., která začíná v 17:00 h

Fatimská pobožnost
Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Video

 
Konvent Minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185 | Napište nám: Kontaktní formulář