Titulní foto
Úterý 4.10.2022

Aktuality archiv

Ohlášky 23. neděle v mezidobí 4. září 2022

  • Dnes je 23. neděle v mezidobí. Při mši svaté v 9:30 vstoupíme do nového školního a pastoračního roku. Dětem požehnáme aktovky a školní pomůcky.
  • Zítra odpoledne, tedy v pondělí 5. září, zahájíme výuku náboženství. Podrobný rozvrh hodin najdete na nástěnce i na farním webu.
  • Na začátku školního roku srdečně zveme malé děti ve věku od 2 let přibližně do mladšího školního věku a jejich rodiče do dětské scholky. Scházíme se každý pátek v 16 hodin v pastoračním středisku.
  • Ministranti budou mít schůzky pravidelně v pátek v 16 hodin v hovorně a také rádi přivítají nové zájemce o tuto službu.
  • Bratři minorité ze Cvilína nás zvou na pouť spojenou se svátkem Povýšení Svatého Kříže a slavností Panny Marie Sedmibolestné. Oslavy začnou v pátek v 17 hodin a budou probíhat do až do neděle. Podrobný program poutě je uveden na plakátu v předsíní kostela a na farní webové stránce.
  • Klub sv. Anežky - dobrovolné sdružení Charity Opava, vás zve 11. října v 16 hodin na přednášku plukovníka v.v. Františka Valdštýna na téma ꞋMnichov 1938Ꞌ. Přednáška proběhne v pastoračním sálu našeho konventu.
  • Ve čtvrtek 8.9. oslavíme svátek Narození Panny Marie.
  • Za týden bude 24. neděle v mezidobí. Mešní sbírka bude určena na opravy kostela.

Bohoslužby

 

Bohoslužby

KOSTEL SVATÉHO DUCHA

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30

Pondělí - 8:00

Úterý - pátek - 8:00 a 17:00

Sobota - 8:00

MARIANUM

Neděle - 11:00

Pondělí, středa, pátek, sobota  - 18:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00
Úterý - pátek po mši svaté, která začíná v 17:00

Májové pobožnosti v Marianu
Před každou  mší, začátek v 17:20

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši svaté, která začíná v 8:00

Fatimská pobožnost

Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

V případě, že 13. den měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, dle ohlášek.

Korunka k Božímu milosrdenství
Od pondělka do pátku po  ranní mši svaté. Noty ke stažení.

Společná modlitba růžence
Každou neděli v 9 hodin.

Komunita

o. Stanislav Stec – kvardián, farní vikář

o. Zbigniew Byczkowski - farní administrátor

o. Hyacint Skupień

 
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185