Titulní foto
Úterý 4.10.2022

Aktuality archiv

Ohlášky 22. neděle v mezidobí 28. srpna 2022

  • Dnes je 22. neděle v mezidobí.
  • Ve školním roce 2022/23 zveme opět všechny děti základních škol na výuku náboženství. Přihlášky mohou jejich rodiče vyzvednout v sakristii nebo na webové stránce farnosti. Vyplněné je pak odevzdejte v sakristii nebo vhoďte do farní poštovní schránky. Výuku zahájíme v pondělí 5. září. Podrobné informace najdete na nástěnce v předsíni kostela i na naší webové stránce.
  • Jako Česká provincie Řádu minoritů bychom vám chtěli přiblížit kruciátu, což jsou modlitby za nová kněžská a řeholní povolání. Nese název «ZDE JSEM» a jedná se o dílo, kterým chceme spolu s vámi prosit o nové svědky evangelia, a tak vytvořit společenství, které věří v sílu modlitby za duchovní povolání, která v České republice velmi schází. Jak se konkrétně do této iniciativy zapojit, si můžete podrobně přečíst na plakátcích v předsíní kostela i na letácích, které najdete u vchodu pod kůrem.
  • Srdečně zveme děti do scholky. Toto společenství je určeno pro děti ve věku od 2 let přibližně do mladšího školního věku a jejich rodiče. Scházíme se každý pátek v 16 hodin v Pastoračním středisku minoritského kláštera v průběhu školního roku. První scholka proběhne v pátek 9.9.2022 v 16 hodin. Můžete se těšit na společenství, modlitbu, zpívání, hry a tvoření. Více informací naleznete na letáku v zadní části kostela.

 

V tomto týdnu oslavíme:

  • Dne 1.9. je první čtvrtek v měsíci, proto po mši svaté v 8 hodin bude výstav Nejsvětější svátosti oltářní a modlitba pod vedením společenství Služebníků Ježíšova Velekněžského Srdce za posvěcení kněží a za nová povolání ke službě v církvi.
  • 2.9. je první pátek v měsíci, po mši svaté v 8 hodin bude adorace a pobožnost s litanií k Srdci Ježíšovu.
  • V sobotu 3.9. oslavíme památku sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve; je to rovněž první sobota v měsíci, proto se po ranní mši svaté budeme společně modlit růženec s patnáctiminutovým rozjímáním o růžencovém tajemství, tedy tak, jak si to Matka Boží přála ve fatimských poselstvích;
  • Za týden bude 23. neděle v mezidobí.
    V tuto neděli na mši svaté v 9:30 slavnostně vstoupíme do nového školního a pastoračního roku. U této příležitosti rádi dětem požehnáme aktovky a školní pomůcky, včetně těch elektronických (notebooky apod.). Proto si je mladší i starší žáci mohou donést do kostela. Budeme společně prosit Pána Boha o požehnání v novém školním roce i o dary Ducha Svatého.

Bohoslužby

 

Bohoslužby

KOSTEL SVATÉHO DUCHA

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30

Pondělí - 8:00

Úterý - pátek - 8:00 a 17:00

Sobota - 8:00

MARIANUM

Neděle - 11:00

Pondělí, středa, pátek, sobota  - 18:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00
Úterý - pátek po mši svaté, která začíná v 17:00

Májové pobožnosti v Marianu
Před každou  mší, začátek v 17:20

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši svaté, která začíná v 8:00

Fatimská pobožnost

Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

V případě, že 13. den měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, dle ohlášek.

Korunka k Božímu milosrdenství
Od pondělka do pátku po  ranní mši svaté. Noty ke stažení.

Společná modlitba růžence
Každou neděli v 9 hodin.

Komunita

o. Stanislav Stec – kvardián, farní vikář

o. Zbigniew Byczkowski - farní administrátor

o. Hyacint Skupień

 
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185