Titulní foto
Úterý 4.10.2022

Aktuality archiv

Ohlášky 21. neděle v mezidobí 21. srpna 2022

  • Dnes je 21. neděle v mezidobí.
  • Děkujeme Vám za všechny příspěvky na opravy kostela. Minulou neděli se vybrala částka 16.200 Kč.
  • Ve školním roce 2022/2023 zveme opět všechny děti základních škol na výuku náboženství. Přihlášky mohou jejich rodiče vyzvednout v sakristii nebo na webové stránce farnosti. Vyplněné je pak odevzdejte v sakristii nebo vhoďte do farní poštovní schránky. Letos bude výuka zahájena v pondělí 5. září. Podrobné informace najdete na nástěnce v předsíni kostela i na naší webové stránce.
  • Přejeme Vám požehnaný zbytek prázdnin a odpočinek.  Letní pořad mší je u nás i v Marianu stejný jako během celého roku.  Farní kancelář je otevřena pouze v úterý dopoledne.

V tomto týdnu  oslavíme:

  • V pondělí 22.8. památku Panny Marie, Královny,
  • ve středu 24.8. svátek svatého Bartoloměje, apoštola,
  • ve čtvrtek 25.8. památku svatého Ludvíka IX., krále, patrona 3. františkánského řádu,
  • v sobotu 25.8. památku svaté Moniky.
  • Za týden bude 22. neděle v mezidobí.

Bohoslužby

 

Bohoslužby

KOSTEL SVATÉHO DUCHA

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30

Pondělí - 8:00

Úterý - pátek - 8:00 a 17:00

Sobota - 8:00

MARIANUM

Neděle - 11:00

Pondělí, středa, pátek, sobota  - 18:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00
Úterý - pátek po mši svaté, která začíná v 17:00

Májové pobožnosti v Marianu
Před každou  mší, začátek v 17:20

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši svaté, která začíná v 8:00

Fatimská pobožnost

Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

V případě, že 13. den měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, dle ohlášek.

Korunka k Božímu milosrdenství
Od pondělka do pátku po  ranní mši svaté. Noty ke stažení.

Společná modlitba růžence
Každou neděli v 9 hodin.

Komunita

o. Stanislav Stec – kvardián, farní vikář

o. Zbigniew Byczkowski - farní administrátor

o. Hyacint Skupień

 
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185