Titulní foto
Úterý 4.10.2022

Aktuality archiv

Ohlášky 20. neděle v mezidobí 14. srpna 2022

  • Dnes je 20. neděle v mezidobí.  Mešní sbírka je určena na opravy kostela. Pán Bůh zaplať za Váš příspěvek na tento účel.
  • Jednota Orel Vás zve na pouť na Svatý Hostýn, která se uskuteční v neděli 21. srpna.  Bližší informace naleznete na plakátcích.
  • Ve školním roce 2022-2023 zveme opět všechny děti základních škol na výuku náboženství. Přihlášky mohou jejich rodiče vyzvednout v sakristii, nebo na webové stránce farnosti. Vyplněné je pak odevzdejte v sakristii, nebo vhoďte do farní poštovní schránky. Letos bude výuka zahájena v pondělí 5. září. Podrobné informace najdete nanástěnce v předsíni kostela i na webu farnosti v rubrice Život farnosti.
  • Přejeme Vám požehnaný zbytek prázdnin. Letní pořad mší je u nás i v Marianu stejný jako během celého roku. Farní kancelář je otevřena pouze v úterky dopoledne.

V tomto týdnu  oslavíme:

  • V pondělí 15.8.  slavnost Nanebevzetí Panny Marie, doporučený svátek. Mše svaté u nás budou v 8 a 17 hodin, je to zároveň poutní den v opavské konkatedrále, kde budou slouženy slavnostní mše v 7 a 18 hodin.
  • V sobotu 20.8. oslavíme památku sv. Bernarda, opata a učitele církve,
  • za týden bude 21. neděle v mezidobí.
Vydáno:13.8.2022 Zobrazeno:914

Bohoslužby

 

Bohoslužby

KOSTEL SVATÉHO DUCHA

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30

Pondělí - 8:00

Úterý - pátek - 8:00 a 17:00

Sobota - 8:00

MARIANUM

Neděle - 11:00

Pondělí, středa, pátek, sobota  - 18:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00
Úterý - pátek po mši svaté, která začíná v 17:00

Májové pobožnosti v Marianu
Před každou  mší, začátek v 17:20

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši svaté, která začíná v 8:00

Fatimská pobožnost

Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

V případě, že 13. den měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, dle ohlášek.

Korunka k Božímu milosrdenství
Od pondělka do pátku po  ranní mši svaté. Noty ke stažení.

Společná modlitba růžence
Každou neděli v 9 hodin.

Komunita

o. Stanislav Stec – kvardián, farní vikář

o. Zbigniew Byczkowski - farní administrátor

o. Hyacint Skupień

 
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185