Pondělí 25.3.2019

Aktuality archiv

TÁBOR SCHOLY A MINISTRANTŮ (POTŠTÁT, 22. – 28. 7. 2012)

Letošní farní tábor scholy a ministrantů z opavské minoritské farnosti od sv. Ducha se konal v malém městečku (můžeme-li to tak nazvat) Potštát, blízko Hranic na Moravě. Všichni jsme se shodli na tom, že se v Potštátě poněkud zastavil čas ještě v době druhé světové války… Ani fara, ve které jsme bydleli, nebyla zrovna čtyřhvězdičkový hotel, a tak někteří první den a půl prožívali menší šok. Ale na průběh tábora nám tato fara stačila a posloužila více než dobře.

Tábor se odehrával v poněkud jiném světě. Jeho tématem totiž byly Letopisy Narnie – konkrétně díl Lev, čarodějnice a skříň. Osm vedoucích (a samozřejmě dvě kuchařky k tomu) provádělo po celý týden dvacet devět dětí světem Narnie. Zemí ovládanou zlou Bílou čarodějnicí. Děti měly v deseti etapách Narnii osvobodit od její neoprávněné vlády, s pomocí různých bytostí a především lva Aslana. Tyto etapy byly rozmanité. Od luštících, přes dovednostní, herní, až po bojové, noční a dobrodružné. Těžko se zde o všech rozepisovat. Proto zmíním jen některé.

Tak například jedno odpoledne se děti starší dvanácti let, spolu se třemi vedoucími, vydaly na krátkou tůru, s přespáním v lese pod širákem. Pro některé to nebylo nic nového, ale jiní se kvůli strachu ze zvuků různých zvířat skoro nevyspali.

Anebo noční hra. Při ní měly děti na louce najít a sebrat Bílé čarodějnici černou vlajku. Při tom je ale naháněli a chytali sluhové čarodějnice, celí v černém, s hrůzostrašnými tvářemi a vydávající všelijaké skřeky. Dokonce se po louce celou dobu belhal nějaký bezdomovec, který žebral o pár korun.

Knížku Letopisy Narnie napsal anglický spisovatel C. S. Lewis. Známý autor mnoha knih o víře a křesťanství. První díl Letopisů Narnie – Lev, čarodějnice a skříň není jen pohádkovým příběhem, ale vyprávěním s hlubokým křesťanským základem a podtextem. Můžeme v něm nalézt témata pokušení, Adama a Evy, hříchu, darů, které má každý člověk od Pána Boha, duchovního života křesťana a také Kristovy oběti za lidstvo. My, vedoucí, jsme toto všechno chtěli dětem ukázat a vysvětlit. Proto jsme se každý den scházeli v malých skupinkách a o tom všem si s dětmi povídali.

Ve čtvrtek za námi přijel otec Sebastian Kopeć. Strávil s námi několik hodin a hlavně nám odsloužil mši svatou. A v pátek jsme se vypravili na výlet za poznáním do Zbrašovských aragonitových jeskyní.

Myslím, že můžu za všechny říci, že tábor byl moc pěkný a vydařený. Téměř dokonalý. Říkám téměř, protože ke konci tábora přepadl dva vedoucí a dvě děti lehčí žaludeční virus. Ale určitě všichni zúčastnění budeme na letošní tábor ještě dlouho vzpomínat jen v dobrém.

br. Vladimír F. Hubálovský

Vydáno:9.9.2012 Zobrazeno:2349

Bohoslužby

Neděle - 7:00; 8:00; 9:30
Pondělí - 8:00
Úterý - pátek - 8:00; 17:00
Sobota - 8:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Pobožnost k Božímu milosrdenství
1. neděle v měsíci v 15:00h

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00 h

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45 h

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši sv., která začíná v 8:00 h

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00 h
Úterý - pátek po mši sv., která začíná v 17:00 h

Fatimská pobožnost
Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Video

 
Konvent Minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185 | Napište nám: Kontaktní formulář