Titulní foto
Úterý 4.10.2022

Aktuality archiv

Ohlášky 12. neděle v mezidobí 19. června

 • Dnes je 12. neděle v mezidobí.  Dnešní sbírka je určena na Diecézní mzdový a solidární fond, který podpoří financování platů duchovních, o kterém podrobně psal biskup Martin ve svém dopise z 29. května v kostelích diecéze.

 • V červnu, měsíci tradičně zasvěceném Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, Vás zveme na pobožnost s litanií, která se koná od úterý do pátku po večerní mši svaté.

 • Minulou neděli jsme na opravy kostela vybrali částku 16 100 Kč.  Děkujeme všem, kdo přispěli na tento účel.

 • V pátek 24. června po večerní mši svaté zveme do hovorny zástupce farních společenství i aktivit na setkání, abychom společně naplánovali pastoraci na  dobu po prázdninách.

 • Od pondělí byl rozhodnutím českého provinčního představeného minoritů do naší opavské komunity začleněn řeholní bratr Kryštof Javorski.  Přejeme mu hlavně hojnost Božích milostí v jeho misionářské práci na českém území.

 • Již teď Vás zveme k oslavě kulatého výročí našeho nejstaršího spolubratra minority o. Hyacinta Skupienia, která se uskuteční v sobotu 2. července v 11 hodin. Tento den dovrší 90. narozeniny a současně i zlaté jubileum svého kněžského svěcení (50 let).  Jsme mu moc vděční za jeho kněžskou a řeholní službu, kterou konal hlavně v té zemi, ve Slezsku. Prosíme o hojnou účast na této oslavě.

 • Minulou neděli jsme na opravy kostela vybrali částku 16 100 Kč. Jsme vděčni všem, kteří na tento účel přispěli. Děkujeme také všem, kdo se službou a účastí zapojili do přípravy a uskutečnění průvodu Božího Těla ulicemi Opavy. Pán Bůh zaplať!

 • Organizátoři multikulturního festivalu Slunovart Vás zvou ve dnech 23. až 26. června na program, který se uskuteční v Opavě, také v prostorách našeho minoritského kláštera a zahrady. Festival bude zakončen v neděli v 1030 poutní mší sv. v kostele Svatých Janů, kterou bude celebrovat o. Kamil Vícha.

 • Slezský německý spolek zve své příznivce z Opavy a okolí na mši svatou v německém jazyce, která se bude slavit v sobotu 25.6. v 1630 v kapli Povýšení svatého Kříže v Matiční ulici v Opavě.

 

V tomto týdnu oslavíme:

 • V úterý 21.6 – památku sv. Aloise Gonzagy, řeholníka.

 • Ve čtvrtek 23.6. – slavnost Narození sv. Jana Křtitele.

 • V pátek 24.6. – slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Sestry z Mariana nás zvou do kostela Božského Srdce Páně na poutní mši svatou, která bude probíhat od 18 hodin.

 • V sobotu 25.6. – památku Neposkvrněného Srdce Panny Marie.

 • Za týden bude 13. neděle v mezidobí.

Bohoslužby

 

Bohoslužby

KOSTEL SVATÉHO DUCHA

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30

Pondělí - 8:00

Úterý - pátek - 8:00 a 17:00

Sobota - 8:00

MARIANUM

Neděle - 11:00

Pondělí, středa, pátek, sobota  - 18:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00
Úterý - pátek po mši svaté, která začíná v 17:00

Májové pobožnosti v Marianu
Před každou  mší, začátek v 17:20

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši svaté, která začíná v 8:00

Fatimská pobožnost

Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

V případě, že 13. den měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, dle ohlášek.

Korunka k Božímu milosrdenství
Od pondělka do pátku po  ranní mši svaté. Noty ke stažení.

Společná modlitba růžence
Každou neděli v 9 hodin.

Komunita

o. Stanislav Stec – kvardián, farní vikář

o. Zbigniew Byczkowski - farní administrátor

o. Hyacint Skupień

 
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185