Titulní foto
Úterý 4.10.2022

Aktuality archiv

Ohlášky Slavnosti Nejsvětější Trojice 12.6. 2022

  • Dnes je Slavnost Nejsvětější Trojice, začíná 11. týden  mezidobí.  Dnešní sbírka je určena na opravy kostela.
  • V pondělí 13.6 oslavíme svátek svatého Antonína Paduánského. Na tuto oslavu jsme se chystali novénou devíti úterků a zítra pro početné ctitele tohoto světce bude mše svatá v 8 hodin a po ní bude následovat modlitba na přímluvu sv. Antonína.
  • Zítra (v pondělí 13.6.) Vás také zveme na fatimskou pobožnost. V 16 hodin začne společnou modlitbou růžence před Nejsvětější svátostí,  mši svatou v 17 hodin bude sloužit národní prezident Světového fatimského apoštolátu otec Pavel Dokládal z Koclířova. Po po mši bude loretánská litanie i mariánský průvod se sochou Panny Marie.
  • Ve čtvrtek 16.6. budeme slavit doporučený svátek Nejsvětějšího Těla a Krve Páně. Mše svaté budou v našem kostele v 8 a 17 hodin. Zveme také na mši svatou v kostele sv. Vojtecha v 18 hodin, po které bude následovat společný slavnostní průvod Božího Těla ulicemi Opavy, který bude zakončen zde, v kostele Svatého Ducha, kde bude poslední zastavení. Zazpíváme hymnus «Te Deum» a přijmeme slavnostní požehnání. Je to sice pracovní den, ale naše účast na veřejné bohoslužbě může být naším společným vyznáním víry a lásky k Pánu Ježíši.
  • Za týden bude 12. neděle v mezidobí a mešní sbírka bude určena na Diecézní mzdový a solidární fond, který podpoří financování platů duchovních, o němž podrobně psal biskup Martin ve svém dopise z 29. května v kostelích diecéze.
  • V červnu, měsíci tradičně zasvěceném Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, Vás zveme na pobožnost s litanií, která se koná od úterý do pátku po večerní mší svaté v 17 hodin.
  • Děkujeme všem, kteří jste se před týdnem různým způsobem zapojili do oslavy slavnosti Seslání Ducha Svatého, jak do úklidu kostela a pak bohoslužeb, tak do hodování v minoritské zahradě. Vděční jsme tedy panu jáhnovi, kostelníkovi, fotogra­fovi, ministrantům, lektorům, varhaníkům, chrámovému sboru, rodinné schole, osobám uklízejícím kostel. Děkujeme také organizátorům odpoledního setkání při chutném občerstvení, tombole a hrách, kteří ze všech příspěvků vybrali na opravy kostela přínos 9 417 kč. Pán Bůh zaplať každému za službu a velkorysost!
  • Ještě jsou volná místa na pouť do Medjugorie od 2. do 10. července.  Kdo by měl zájem, ať se ještě na začátku toho týdne přihlásí u o. Zbigniewa.  Podrobné informace jsou na plakátech.

Bohoslužby

 

Bohoslužby

KOSTEL SVATÉHO DUCHA

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30

Pondělí - 8:00

Úterý - pátek - 8:00 a 17:00

Sobota - 8:00

MARIANUM

Neděle - 11:00

Pondělí, středa, pátek, sobota  - 18:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00
Úterý - pátek po mši svaté, která začíná v 17:00

Májové pobožnosti v Marianu
Před každou  mší, začátek v 17:20

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši svaté, která začíná v 8:00

Fatimská pobožnost

Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

V případě, že 13. den měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, dle ohlášek.

Korunka k Božímu milosrdenství
Od pondělka do pátku po  ranní mši svaté. Noty ke stažení.

Společná modlitba růžence
Každou neděli v 9 hodin.

Komunita

o. Stanislav Stec – kvardián, farní vikář

o. Zbigniew Byczkowski - farní administrátor

o. Hyacint Skupień

 
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185