Titulní foto
Úterý 4.10.2022

Aktuality archiv

Ohlášky slavnosti Seslání Ducha Svatého 5. června 2022

  • Dnes je Slavnost Seslání Ducha Svatého, je to poslední den velikonoční doby a poutní svátek našeho minoritského kostela i farní rodiny.  Dnešní slavnostní mši v 9:30 slouží otec Václav Koloničný, opavský děkan. Dnešní mešní sbírka je určena na Diecézní charitu.
  • Odpoledne od 15 hodin Vás pak zveme na oslavu v minoritské zahradě a konventu. Je připraven program pro děti, tombola, tradiční vaječina, zmrzlina a grilování. Dárky do tomboly můžete odevzdat v sakristii nebo přímo na slavnosti.
  • Už téměř skončila oprava elektronické traktury varhanních registrů, probíhá reko­nstrukce boční fasády a od 14. června chystáme výměnu 10 pod­střešních oken v hlavní lodi. Jsme Vám velmi vděční za snášení případného nepohodlí i za každý příspěvek na tento účel.
  • Animátoři opavského děkanátu zvou všechny mladé ve věku 14 - 25 let na děkanátní setkání mládeže, které se uskuteční v sobotu 18. června v Opavě.  Na programu jsou zajímavé přednášky a workshopy, mše svatá a společná grilovačka.  Více informací si můžete přečíst na plakátku v zadní části kostela a na našich sociálních sítích.
  • Ve dnech 30. června až 4. července na Cvilíně u Krnova proběhne 25. františkánské setkání mládeže. Jeho téma zní: ꞋV hlubináchꞋ. Mezi hosty bude sestra Angelika Pintířová, otec Pavel Moravec, jáhen Jan Špilar, kapely Alive a Brno Worship.  Podrobnější informace naleznete na plakátě v předsíní kostela a na webové stránce fsm.minorite.cz.

V tomto týdnu oslavíme:

  • V pondělí 6.6. památku Panny Marie, Matky církve,
  • v úterý 7.6. poslední den novény před svátkem svatého Antonína Paduánského. Po mši v 8 hodin se budeme modlit na jeho přímluvu.
  • Ve čtvrtek 9.6. oslavíme svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze,
  • v sobotu 11.6.  památku sv. Barnabáše, apoštola.
  • Za týden bude Slavnost Nejsvětější Trojice, mešní sbírka z tohoto dne bude určena na další opravy kostela.

Bohoslužby

 

Bohoslužby

KOSTEL SVATÉHO DUCHA

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30

Pondělí - 8:00

Úterý - pátek - 8:00 a 17:00

Sobota - 8:00

MARIANUM

Neděle - 11:00

Pondělí, středa, pátek, sobota  - 18:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00
Úterý - pátek po mši svaté, která začíná v 17:00

Májové pobožnosti v Marianu
Před každou  mší, začátek v 17:20

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši svaté, která začíná v 8:00

Fatimská pobožnost

Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

V případě, že 13. den měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, dle ohlášek.

Korunka k Božímu milosrdenství
Od pondělka do pátku po  ranní mši svaté. Noty ke stažení.

Společná modlitba růžence
Každou neděli v 9 hodin.

Komunita

o. Stanislav Stec – kvardián, farní vikář

o. Zbigniew Byczkowski - farní administrátor

o. Hyacint Skupień

 
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185