Titulní foto
Úterý 4.10.2022

Aktuality archiv

Ohlášky 7. neděle velikonoční 29. května 2022

 • Dnes je 7. neděle velikonoční – už od pátku se na závěr mší svatých modlíme novénu před slavností Seslání Ducha Svatého.
 • Za týden, v neděli 5. června, bude slavnost Seslání Ducha Svatého, což je poutní den našeho kostela i celé farní rodiny. Na tuto slavnost jste všichni srdečně zváni.
  Začneme v sobotu večer v 19:30 bohoslužbou svatodušní vigilie s dodatečnými čteními. Po ní bude následovat adorace k Nejsvětější svátosti a litanie s prosbami o dary Ducha Svatého. Vigile bude končit kolem 21. hodiny.
  V Boží hod Svatodušní budou mše svaté v 7:00, 8:00 a slavnostní mše v 9:30, na kterou jsme pozvali jako hlavního celebranta o. Václava Koloničného, opavského děkana.
  V Marianu bude mše svatá jako obvykle v 11 hodin.
  Od 15 hodin Vás pak zveme na svatodušní hodování v minoritské zahradě a konventu. Bude připraven program pro děti, tombola, tradiční vaječina, zmrzlina i opékání špekáčků. Dárky do tomboly můžete nosit do sakristie nebo přímo na slavnost. Budeme rádi, když na slavnost přinesete občerstvení - koláče, chlebíčky nebo jiné sladké a slané pochutiny.
 • Pokud by někdo měl zájem o poutní výlet do Medjugorie ve dnech od 2. do 10. července, ať se nahlásí u o. Zbigniewa. Na této pouti se chceme modlit za mír ve světe. Podrobné informace najdete na plakátu v předsíni kostela a na webových stránkách farnosti.

 

V tomto týdnu oslavíme:

 • V úterý 31.5. – svátek Navštívení Panny Marie, po mši v 8 hodin bude pobožnost na přímluvu svatého Antonína Paduánského s novénou před svátkem tohoto světce. Po večerní mši se pomodlíme poslední májovou pobožnost.
 • Ve středu 1.6. – památku sv. Justina, mučedníka. Večer po mši v 17 hodin zahájíme pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježí­šovu a budeme se ji modlit celý červen po večerních mších, od úterý do pátku.
 • Dne 2.6. je první čtvrtek v měsíci, proto se po mši svaté v 8 hodin budeme modlit za posvěcení kněží a za nová povolání ke službě v církvi.
 • V pátek 3.6. oslavíme památku sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků. Je to první pátek v měsíci, proto bude po mši v 8 hodin výstav Nejsvětější svátosti oltářní a pobožnost k Srdci Ježíšovu.
 • Dne 4.6. je první sobota v měsíci, proto bude po ranní mši svaté následovat výstav Nejsvětější svátosti a pomodlíme se růženec s patnáctiminutovým rozjímáním.

Bohoslužby

 

Bohoslužby

KOSTEL SVATÉHO DUCHA

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30

Pondělí - 8:00

Úterý - pátek - 8:00 a 17:00

Sobota - 8:00

MARIANUM

Neděle - 11:00

Pondělí, středa, pátek, sobota  - 18:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00
Úterý - pátek po mši svaté, která začíná v 17:00

Májové pobožnosti v Marianu
Před každou  mší, začátek v 17:20

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši svaté, která začíná v 8:00

Fatimská pobožnost

Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

V případě, že 13. den měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, dle ohlášek.

Korunka k Božímu milosrdenství
Od pondělka do pátku po  ranní mši svaté. Noty ke stažení.

Společná modlitba růžence
Každou neděli v 9 hodin.

Komunita

o. Stanislav Stec – kvardián, farní vikář

o. Zbigniew Byczkowski - farní administrátor

o. Hyacint Skupień

 
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185