Titulní foto
Úterý 4.10.2022

Aktuality archiv

Ohlášky 6. neděle velikonoční 22. května 2022

  • Dnes je 6. neděle velikonoční.  Dnešní sbírka je určena na pomoc pronásledovaným křesťanům.
  • Zveme Vás na májové pobožnosti, které se konají v pondělí a sobotu po mši svaté v 8 hodin a od úterý do pátku po mši svaté v 17 hodin.
  • Pokud by někdo měl zájem o poutní zájezd do Medjugorie ve dnech 2. až 10. července, může se tento týden nahlásit u otce Zbigniewa. Touto poutí se chceme modlit za mír ve světě. Podrobné informace najdete na plakátu v předsíní kostela a webové stránce farnosti.
  • V neděli 5. června oslavíme slavnost Seslání Ducha Svatého. Slavení začneme již v sobotu večer v 19:30 bohoslužbou. Svatodušní vigilie bude s dodatečnými čteními a adorací Nejsvětější svátosti, s litanií a prosbami o dary Ducha Svatého. Hlavní poutní bohoslužba bude v neděli v 9:30.
  • Již teď Vás srdečně zveme na svatodušní zahradní slavnost, která se bude konat v minoritské zahradě a klášteře od 15 hodin. Je to příležitost setkat se, popovídat si, navázat nové vztahy. Bude nachystán program pro děti, tombola, tradiční vaječina i zmrzlina. Prosíme o dárky do tomboly, které můžete nosit do sakristie, nebo přímo na slavnost. Do baru můžete přinést koláče nebo chlebíčky nebo jiné slané pochutiny.

V tomto týdnu  oslavíme:

  • V úterý 24.5. svátek Posvěcení baziliky sv. Františka v Assisi, po mši v 8 hodin bude pobožnost na přímluvu svatého Anto­nína Paduánského s novénou před svátkem tohoto světce.
  • Ve čtvrtek 26.5. je slavnost Nanebevstoupení Páně.
  • V pátek 27.5. začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého, což je poutní den našeho kostela a farní rodiny;  modlitbu na každý den novény budeme se modlit na závěr mší svatých.
  • Za týden bude 7. neděle velikonoční.

Bohoslužby

 

Bohoslužby

KOSTEL SVATÉHO DUCHA

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30

Pondělí - 8:00

Úterý - pátek - 8:00 a 17:00

Sobota - 8:00

MARIANUM

Neděle - 11:00

Pondělí, středa, pátek, sobota  - 18:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00
Úterý - pátek po mši svaté, která začíná v 17:00

Májové pobožnosti v Marianu
Před každou  mší, začátek v 17:20

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši svaté, která začíná v 8:00

Fatimská pobožnost

Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

V případě, že 13. den měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, dle ohlášek.

Korunka k Božímu milosrdenství
Od pondělka do pátku po  ranní mši svaté. Noty ke stažení.

Společná modlitba růžence
Každou neděli v 9 hodin.

Komunita

o. Stanislav Stec – kvardián, farní vikář

o. Zbigniew Byczkowski - farní administrátor

o. Hyacint Skupień

 
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185