Titulní foto
Úterý 4.10.2022

Aktuality archiv

Ohlášky 3. neděle velikonoční 1. května 2022

  • Dnes je 3. neděle velikonoční a v církvi začíná  týden modliteb za nová kněžská povolání.  Abychom se do modliteb za kněze a za nová povolání mohli ještě více zapojit, naši farnost dnes navšttívila sestra Kateřina Klosová, národní moderátorka hnutí Služebníků Ježíšova Velekněžského Srdce, která se v 16 hodin odpoledne ráda setká s novými zájemci tohoto naléhavého díla.
  • Za týden bude 4. neděle velikonoční.  Mešní sbírka bude určena na rekonstrukce kostela.  Už druhý měsíc probíhá oprava varhan, přesněji elektronické traktury registrů.  V posledních dnech se staví lešení a bude spravována boční fasáda a vymění se dvanáct oken.  Na rekonstrukci ještě čeká interiér hlavní lodě, kostelní věž a střecha. Bude třeba získat další dotace a k nim sehnat patřičnou částku z vlastních zdrojů farnosti.  Jsme Vám proto velmi vděční za každý příspěvek na tento účel.
  • Tento týden Vás zveme na májovou pobožnost, která se bude konat v pondělí po mši svaté v 8 hodin a od úterý do pátku po mši svaté v 17 hodin.
  • Klub svaté Anežky Charity Opava Vás zve na duchovní obnovu na téma «Ještě ve stáří budou přinášet užitek», kterou povede otec Václav Koloničný, opavský děkan, dne 21. května v Marianu.  Bližší informace najdete na plakátcích.

V tomto týdnu oslavíme:

  • V pondělí 2.5. památku svatého Atanáše, biskupa a učitele církve,
  • V úterý 3.5. svátek svatých Filipa a Jakuba, apoštolů. Ráno po mši v 8 hodin bude pobožnost na přímluvu svatého An­tonína Paduánského s novénou před svátkem tohoto světce.
  • 5.5. dude první čtvrtek v měsíci. Po mši svaté v 8 hodin bude výstav Nejsvětější svátosti oltářní a modlitba pod vedením společenství Služebníků Ježíšova Velekněžského Srdce za posvěcení kněží a za nová povolání ke službě v církvi.
  • v pátek 6.5. oslavíme památku svatého Jana Sarkandra, kněze a mučedníka. Je to první pátek v měsíci, proto po mši v 8 hodin bude výstav Nejsvětější svátosti oltářní a pobožnost k Srdci Ježíšovu.
  • 7.5.  je první sobota v měsíci, proto po ranní mši bude následovat výstav Nejsvětější svátosti, patnáctiminuto­vé rozjímání o růžencovém tajemství, zpěvy a modlitba růžence (pět desátků).

Bohoslužby

 

Bohoslužby

KOSTEL SVATÉHO DUCHA

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30

Pondělí - 8:00

Úterý - pátek - 8:00 a 17:00

Sobota - 8:00

MARIANUM

Neděle - 11:00

Pondělí, středa, pátek, sobota  - 18:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00
Úterý - pátek po mši svaté, která začíná v 17:00

Májové pobožnosti v Marianu
Před každou  mší, začátek v 17:20

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši svaté, která začíná v 8:00

Fatimská pobožnost

Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

V případě, že 13. den měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, dle ohlášek.

Korunka k Božímu milosrdenství
Od pondělka do pátku po  ranní mši svaté. Noty ke stažení.

Společná modlitba růžence
Každou neděli v 9 hodin.

Komunita

o. Stanislav Stec – kvardián, farní vikář

o. Zbigniew Byczkowski - farní administrátor

o. Hyacint Skupień

 
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185