Titulní foto
Úterý 4.10.2022

Aktuality archiv

Ohlášky 2. neděle velikonoční 24. dubna 2022

  • Dnes je 2. neděle velikonoční a svátek Božího milosrdenství. Dnešním dnem končí velikonoční oktáv.
  • V sobotu 30.4. v 15 hodin bude slavnostní mše, při které se bude udělovat biřmování. Mladí lidé z naší farnosti, kteří se na přijetí svátosti připravují už od loňska, přijmou biřmování z rukou administrátora Diecéze ostravsko-opavské otce biskupa Martina Davida. Prosíme Vás o modlitbu za biřmovance.
  • Za týden bude 3. neděle velikonoční. Právě v tuto neděli začíná v církvi týden modliteb za nová kněžská povolání. V našem kostele se již nějaký čas modlíme na tento úmysl každý první čtvrtek v měsíci. Modlitbu vedou členové českého hnutí Služebníků Ježíšova Velekněžského Srdce. Abychom se do modliteb za kněze a za nová povolání mohli ještě více zapojit, naši farnost v neděli 1.5. navštíví sestra Kateřina Klosová, národní moderátorka hnutí Služebníků a v 16 hodin se ráda se setká s novými zájemci.
  • Slezský německý spolek zve své příznivce z Opavy a okolí na mši svatou v německém jazyce, která se bude slavit v sobotu 30.4. v 16:30 v kapli Povýšení svatého Kříže v Matiční ulici v Opavě.

V tomto týdnu oslavíme:

  • V pondělí 25.4. je svátek svatého Marka, evangelisty.
  • V úterý 26.4 Vás zveme po mši v 8 hodin na úterní pobožnost na přímluvu svatého Antonína Paduánského s novénou.
  • V pátek 29.4. je svátek svaté Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy.

Bohoslužby

 

Bohoslužby

KOSTEL SVATÉHO DUCHA

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30

Pondělí - 8:00

Úterý - pátek - 8:00 a 17:00

Sobota - 8:00

MARIANUM

Neděle - 11:00

Pondělí, středa, pátek, sobota  - 18:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00
Úterý - pátek po mši svaté, která začíná v 17:00

Májové pobožnosti v Marianu
Před každou  mší, začátek v 17:20

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši svaté, která začíná v 8:00

Fatimská pobožnost

Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

V případě, že 13. den měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, dle ohlášek.

Korunka k Božímu milosrdenství
Od pondělka do pátku po  ranní mši svaté. Noty ke stažení.

Společná modlitba růžence
Každou neděli v 9 hodin.

Komunita

o. Stanislav Stec – kvardián, farní vikář

o. Zbigniew Byczkowski - farní administrátor

o. Hyacint Skupień

 
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185