Titulní foto
Úterý 4.10.2022

Aktuality archiv

Ohlášky neděle Zmrtvýchvstání 17. 4. 2022

  • Dnes je slavnost Zmrtvýchvstání Páně, kterou končí svaté tri­duum a začíná Velikonoční oktáv.  Dnes a zítra, tedy na Velikonoční pondělí se mše svaté slouží podle nedělního pořádku.
  • Od Velkého pátku v našem kostele prožíváme také novénu před svátkem Božího milosrdenství.  Příslušné modlitby s koru­nkou se modlíme v pondělí a sobotu po mši svaté v 8 hodin a od úterý do pátku po mši svaté v 17 hodin večer.
  • V úterý po ranní mši Vás zveme na pobožnost a novénu před svátkem svatého Antonína Paduánského. Chceme Vám takto nabídnout možnost ještě více se seznámit s tímto naším svatým spolubratrem a povzbudit Vás k modlitbě na jeho přímluvu. Pokud si předem připravíte lístky s osobními prosbami či poděkováním, během pobožnosti je sesbíráme do košíků a přečteme nahlas.
  • Za týden 2. nedělí velikonoční končí Velikonoční oktáv. Zároveň je to svátek Božího milosrdenství, a proto po mši v 8 hodin se ještě naposledy pomodlíme korunku.
  • Minulou neděli jsme na opravy kostela vybrali částku 16.300 Kč. Za každý příspěvek jsme Vám velmi vděčni. Pán Bůh zaplať!
  • Děkujeme všem, kteří po celý půst podporovali naše farní pří­pravy na Velikonoce. Děkujeme našim společenstvím za dop­rovod k pobožnostem křížové cesty, ministrantům, zpěvákům, varhaníkům. Velký dík panu kostelníku Michalovi, bohoslovci Michalovi i celému zástupu starostlivých mužů a žen, snažících se o úklid kostela, květiny, celou velikonoční výzdobu a také postavení Getsemanské zahrady a hrobu Pána Ježíše.
  • Včera večer jsme po dlouhé době doplnili svěcenou vodu do kropenek u vchodu do kostela. Kdo byste si chtěli odnést svěcenou vodu domů, budete mít možnost si nabrat vodu dnes nebo během celého týdne u křtitelnice do donesené láhve.
  • Pán Ježíš za nás položil život, umřel na kříži a vstal z mrtvých a naše každoroční slavení Velikonoc nás přivádí k pramenům duchovního posílení.  Kéž Ježíšovo vítězství přispěje k radosti a naději ve Vašich srdcích i ve Vašich rodinách. Všem Vám, našim farníkům, přátelům a dobrodincům přejeme my, vaši duchovní pastýři, hodně milostí milosrdného Pána.

Bohoslužby

 

Bohoslužby

KOSTEL SVATÉHO DUCHA

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30

Pondělí - 8:00

Úterý - pátek - 8:00 a 17:00

Sobota - 8:00

MARIANUM

Neděle - 11:00

Pondělí, středa, pátek, sobota  - 18:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00
Úterý - pátek po mši svaté, která začíná v 17:00

Májové pobožnosti v Marianu
Před každou  mší, začátek v 17:20

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši svaté, která začíná v 8:00

Fatimská pobožnost

Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

V případě, že 13. den měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, dle ohlášek.

Korunka k Božímu milosrdenství
Od pondělka do pátku po  ranní mši svaté. Noty ke stažení.

Společná modlitba růžence
Každou neděli v 9 hodin.

Komunita

o. Stanislav Stec – kvardián, farní vikář

o. Zbigniew Byczkowski - farní administrátor

o. Hyacint Skupień

 
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185