Titulní foto
Úterý 4.10.2022

Aktuality archiv

Ohlášky Květné neděle 10. dubna 2022

  • Dnes je 6. neděle postní, tedy Květná neděle, kdy si připomínáme slavnostní vjezd Pána Ježíše do Jeruzaléma.  Dnešní sbírka je určena na opravy kostela.  Kočičky posvěcené dnes u vchodu do kostela si můžete odnést domů.
  • Předvelikonoční zpověď v našem kostele probíhá vždy 20 minut přede mší svatou, a to jak dnes, tak v pondělí, úterý a ve středu.  Od Zeleného čtvrtku až do Velikonočního pondělí se v našem kostele zpovídat nebude.
  • Dnešním dnem jsme vstoupili do Svatého týdne.
  • Zelený čtvrtek (14.4.) je den ustanovení svátosti kněžství a nejsvě­tější Eucharistie – ráno mše svatá nebude. V 17 hodin oslaví­me Památku poslední večeře Páně a vstoupíme do Svatého velikonočního tridua. Po bohoslužbě bude tiché bdění u Ge­tsemanské zahrady do 2030.
  • Velký pátek (15.4) je den úmrtí a pohřbu Páně, a proto tento den je dnem přísného půstu – ráno v 8 hodin bude pobožnost kří­žové cesty a během dne možnost bdění v Getsemanské zah­radě. Mše svaté slouženy nebudou. Večer v 17 hodin začne liturgie Památky umučení Páně, po ní bude přeneseno nejsvětější­ Tělo Páně do hrobu. U hrobu se pomodlíme modlitbu první­ho dne novény s Korunkou k Božímu milosrdenství. Pak bude možnost tiché adorace do 2030.
  • Bílá sobota (16.4.) je den očekávání zmrtvýchvstání Pána Ježíše. Ráno v 8 hodin začne výstav a adorace Těla Páně v hrobě, pak modlitba druhého dne novény k Božímu milosrdenství a po ní modlitba v tichu  až do 18 hodin.  Bohoslužba veliko­noční vigilie začne v našem kostele v 19 hodin posvěcením ohně (proto si doneste svíce) a dalšími velmi slavnostními obřady, jimiž vstoupíme do slavení Zmrtvýchvstání Pána Ježíše.
  • V neděli 17.4. je Boží hod velikonoční, tedy slavnost Zmrtvýchvs­tání Páně. Mše svaté budou v našem kostele v 700, 800 a 930. Po mši v 8 hodin  se pomodlíme novénu s Korunkou k Boží­mu milosrdenství. Mše svatá v Marianu bude v 11 hodin. Pokrmy na velikonoční stůl, které si přinesete, budeme žehnat na závěr každé mše svaté.
  • Můžete se ještě dnes nebo zítra přihlásit v sakristii k modlitebnímu bdění (individuálně nebo s celou rodinou), které bude probíhat na Velký pátek a Bílou sobotu u Getsemanské zahrady a u hrobu Páně.
  • Jak v předsíní kostela na nástěnce, tak na webové stránce najdete podrobný rozpis všech velikonočních bohoslužeb.  Přejeme Vám, ať Vás všecky tato posvátná doba vítězného zápasu Páně duchovně obnoví, povzbudí a posílí.

Bohoslužby

 

Bohoslužby

KOSTEL SVATÉHO DUCHA

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30

Pondělí - 8:00

Úterý - pátek - 8:00 a 17:00

Sobota - 8:00

MARIANUM

Neděle - 11:00

Pondělí, středa, pátek, sobota  - 18:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00
Úterý - pátek po mši svaté, která začíná v 17:00

Májové pobožnosti v Marianu
Před každou  mší, začátek v 17:20

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši svaté, která začíná v 8:00

Fatimská pobožnost

Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

V případě, že 13. den měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, dle ohlášek.

Korunka k Božímu milosrdenství
Od pondělka do pátku po  ranní mši svaté. Noty ke stažení.

Společná modlitba růžence
Každou neděli v 9 hodin.

Komunita

o. Stanislav Stec – kvardián, farní vikář

o. Zbigniew Byczkowski - farní administrátor

o. Hyacint Skupień

 
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185