Titulní foto
Úterý 4.10.2022

Aktuality archiv

Ohlášky 5. neděle postní 3. dubna 2022

  • Dnes je 5. neděle postní.
  • 7. dubna bude první čtvrtek v měsíci. Po mši svaté v 8 hodin bude výstav Nejsvětější svátosti oltářní a modlitba pod vedením společenství Služebníků Ježíšova Velekněžského Srdce za posvěcení kněží a za nová povolání ke službě v církvi.
  • V pátek 8. dubna po mši svaté v 17 hodin Vás zveme na pobožnost křížové cesty, kterou povedou kandidáti, připravující se na biřmování.
  • Za týden bude 6. neděle postní, tedy Květná neděle. Budeme prožívat slavnostní vjezd Pána Ježíše do Jeruzaléma a vstoupíme do Svatého týdne. Prosíme, připravte si a přineste do kostela ratolesti (kočičky nebo palmové větve). Mešní sbírka bude určena na opravy kostela.
  • Blíží se Svatý týden a Velikonoce. Abychom do těchto nejslavnostnějších svátků vstoupili z čistým srdcem, vybízíme Vás, abyste již tento týden využili příležitosti ke svátosti smíření. V našem kostele zpovídáme vždy 20 minut před každou mší svatou.
  • Na Velký pátek a na Bílou sobotu bude příležitost k tiché modlitbě v Getsemanské zahradě a u hrobu Páně. Již dnes se  můžete  přihlásit v sakristii třeba na půl hodiny adorace (individuálně či s celou rodinou).
  • Jak v předsíní kostela na nástěnce, tak na webové stránce najdete již rozpis všech velikonočních bohoslužeb.

Bohoslužby

 

Bohoslužby

KOSTEL SVATÉHO DUCHA

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30

Pondělí - 8:00

Úterý - pátek - 8:00 a 17:00

Sobota - 8:00

MARIANUM

Neděle - 11:00

Pondělí, středa, pátek, sobota  - 18:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00
Úterý - pátek po mši svaté, která začíná v 17:00

Májové pobožnosti v Marianu
Před každou  mší, začátek v 17:20

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši svaté, která začíná v 8:00

Fatimská pobožnost

Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

V případě, že 13. den měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, dle ohlášek.

Korunka k Božímu milosrdenství
Od pondělka do pátku po  ranní mši svaté. Noty ke stažení.

Společná modlitba růžence
Každou neděli v 9 hodin.

Komunita

o. Stanislav Stec – kvardián, farní vikář

o. Zbigniew Byczkowski - farní administrátor

o. Hyacint Skupień

 
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185