Titulní foto
Úterý 4.10.2022

Aktuality archiv

Ohlášky 4. neděle postní 27. března 2022

  • Dnes je 4. neděle postní zvaná Laetare a závěrečný den duchovní obnovy. Děkujeme otci Józefovi, faráři z Fulneku, za jejo duchovní doprovázení.  Děkujeme taky za Vás, kteří jste využili tyto tři dny k osobní reflexi nad Božím slovem a keve svátosti smíření.
  • V sobotu 2. 4.Vás zveme na Křížovou cestu Opavou, která začne v 15 hodin v konkatedrále a bude zakončena v kostele svatého Ducha.
  • Za týden bude 5. neděle postní.

V tomto týdnu oslavíme:

  • 1.4.  je první pátek v měsíci. Po mši v 8 hodin bude výstav Nejsvětější svátosti oltářní a pobožnost k Srdci Ježíšovu. V pátek večer po mši svaté bude pobožnost křížové cesty, kterou povede společenství otců.
  • 2.4. je první sobota v měsíci, proto po ranní mši bude následovat výstav Nejsvětější svatosti, patnáctiminuto­vé rozjímání o růžencovém tajemství, zpěvy a modlitba růžence (pět desátků). Touto tu naší modlitbou připojíme k díkům za zasvěcení Ruska Neposkvrněnému Srdci Mariinu a prosbám za mír na Ukrajině.

Bohoslužby

 

Bohoslužby

KOSTEL SVATÉHO DUCHA

Neděle - 7:00, 8:00 a 9:30

Pondělí - 8:00

Úterý - pátek - 8:00 a 17:00

Sobota - 8:00

MARIANUM

Neděle - 11:00

Pondělí, středa, pátek, sobota  - 18:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00
Úterý - pátek po mši svaté, která začíná v 17:00

Májové pobožnosti v Marianu
Před každou  mší, začátek v 17:20

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši svaté, která začíná v 8:00

Fatimská pobožnost

Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

V případě, že 13. den měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, dle ohlášek.

Korunka k Božímu milosrdenství
Od pondělka do pátku po  ranní mši svaté. Noty ke stažení.

Společná modlitba růžence
Každou neděli v 9 hodin.

Komunita

o. Stanislav Stec – kvardián, farní vikář

o. Zbigniew Byczkowski - farní administrátor

o. Hyacint Skupień

 
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185